Tytuł
Kolejne Pozytywne Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie.
Ogłoszenie orzeczenia TK w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" odwołane
Ogłoszenie orzeczenia TK w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" przesunięte
List otwarty byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych RP do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
13 października 2020r. Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
Wygrana sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dotyczące tzw. "ustawy dezubekizacyjnej"
Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" ponownie przesunięta
Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym przerwana do 11 września 2020 roku
Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" ponownie przesunięta
Negatywne stanowisko Rządu Premiera Morawieckiego w sprawie zmiany ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" ponownie przesunięta
List do Komendanta Głównego SG z okazji 29 rocznicy powołania Straży Granicznej
Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" ponownie przesunięta
PREZES SN ODPOWIEDZIAŁ NA APEL FSSM RP
Decyzja TSUE
Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" ponownie przesunięta
Pismo do Komendanta Głównego Straży Granicznej
Sąd w Rybniku nie czeka, lecz orzeka!!!
Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" przesunięta
Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach dla funkcjonariusza WOP - SG
‎ Dwa sądy dwa spojrzenia na sprawę represjonowanych!!!
STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO ,, ODROCZONE ‘’
Zawieszenie protestu pod Sądem Okręgowym na ul. Płockiej
Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" w TK
Pikieta w dniu 06.02.2020r.
Orzeczenia NSA oddalające skargi kasacyjne MSWiA
Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowania
Korzystny wyrok SO w Kielcach w sprawie o „dezubekizacji”
Uchylanie przez warszawski Sąd Apelacyjnych postanowień o zawieszeniu postępowań w sprawach związanych z ustawą „dezubekizacyjną"
Wznowienie pikiety pod Sądem Okręgowym
Przekazywanie spraw w teren. Koniec "samowoli" Sądów Okręgowych
Marsz Tysiąca Tóg - informacja
Bardzo ważne i istotne pytania Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej obniżenia emerytur mundurowych.
Apel do Obywateli - Marsz 1000 Tóg!
SPRAWY z art. 8a przed NSA stan na 17-12-2019 r.
Apel szarego człowieka...
24 dzień pikiety
PODZIĘKOWANIA OD POSŁA ANDRZEJA ROZENKA
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
Kolejne wyroki w sprawie objętych ustawą dezubekizacyjną. "Wprowadza odpowiedzialność zbiorową, jej celem jest odwet"
Informacj Zarządu FSSM RP
List Pana Andrzeja Rozenka do Represjonowanych
Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z prawem UE?
Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań
Pokaż #