Niech pamięć nie zgaśnie o st.chor.sztab. WOP i SG Stanisławie Łąkowskim

Opublikowano: piątek, 09 kwiecień 2021

 

Niech pamięć nie zgaśnie o kpt. WOP Alojzym Grim

Opublikowano: piątek, 09 kwiecień 2021

Niech pamięć nie zgaśnie o mjr WOP i SG Zbigniewie Chowańcu

Opublikowano: środa, 31 marzec 2021

Niech pamięć nie zgaśnie o płk WOP i SG Grzegorzu Budnym

Opublikowano: środa, 03 marzec 2021

 

           W dniu 01 marca 2021r. odszedł na wieczną służbę w ochronie granicy państwowej płk Grzegorz Budny, żołnierz Wojsk  Ochrony Pogranicza i funkcjonariusz Straży Granicznej.
           Służbę w pionie kontroli ruchu granicznego rozpoczął w Granicznej Placówce Kontrolnej w Zebrzydowicach na stanowisku starszego kontrolera. Szybko awansował i w Straży Granicznej służbę rozpoczął od stanowiska naczelnika Wydziału Kontroli Granicznej w Beskidzkim Oddziale Straży Granicznej w Cieszynie, a następnie w Raciborzu w Śląskim Oddziale Straży Granicznej.
           W latach2004 – 2006 był zastępcą Komendanta nowoutworzonego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.
Od 2006 – 2009r. był Komendantem Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu, a w latach 2010 – 2011 Komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku.
          Pułkownik Grzegorz Budny był oficerem pracowitym, sumiennym i uczciwym. Powierzone obowiązki wykonywał z zaangażowaniem, jako współpracownik był koleżeński i chętny do pomocy i współpracy w realizacji zadań służbowych. Jako przełożony był wyrozumiały i przyjmował argumenty drugiej strony, ale jednocześnie wymagający i sprawiedliwy w ocenach.

Żegnamy Go z wielkim żalem, rodzinie i krewnym zmarłego Grzegorza składam najgłębsze wyrazy współczucia.

                                                       Cześć Jego Pamięci, spoczywaj w Pokoju

                                                                            gen. bryg. SG w st. Spocz. Marian Kasiński

Niech pamięć nie zgaśnie o płk WOP Aleksandrze Lichodziejewskim

Opublikowano: środa, 24 luty 2021