JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Sąd Okręgowy w Radomiu: żołnierz wykonując obowiązki służbowe w ochronie granicy państwowej nie pełnił "służby na rzecz państwa totalitarnego".

Opublikowano: wtorek, 09 marzec 2021

Sąd Okręgowy w Radomiu: żołnierz wykonując obowiązki służbowe w ochronie granicy państwowej nie pełnił "służby na rzecz państwa totalitarnego".

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w rozprawie o obniżenie emerytury z tytułu ustawy z 16 grudnia 2016r..

Wysoki Sąd przeprowadził bardzo szczegółowe wyjaśnienia w sprawie czynności, jakie wykonywał chor. Sztab. Zygmunt K. w czasie pełnienia służby kontrolera na lotnisku Warszawa – Okęcie oraz dyżurnego Oddziału kontroli ruchu granicznego Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza.
Powód w swojej wypowiedzi wyjaśnił, że był żołnierzem Wojsk Ochrony Pogranicza i służbę pełnił w mundurze (tak, jak kontrolerzy w innych przejściach granicznych). Do jego obowiązków należała kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej i zezwolenie na jej przekroczenie poprzez zamieszczenie indywidualnego stempla kontroli granicznej. Wykonywał też inne czynności zlecone przez uprawnione organy tj. sądy, prokuraturę organy Milicji i resortów MSW i MON.

Dodatkowych informacji dotyczących okresu do rozwiązania WOP i powołania Straży Granicznej udzielił przesłuchany przez Sąd w charakterze świadka przedstawiciel Stowarzyszenia „GRANICA” uczestniczący w rozprawie. Przedstawił on szczegółowo sposób rekrutacji do służby w SG, która trwała od chwili powołania Komendanta Głównego SG płk Marka Lisieckiego (30.11.1990r.) do powołania Straży Granicznej (16 maja 1991r.) na podstawie wymogów art.31 o SG. Wyjaśnił także zadania pionu operacyjnego w Wojskach Ochrony Pogranicza, którego zadaniem była ochrona nienaruszalności granicy państwowe (tzw. „zielonej granicy”) przed jej nielegalnym przekraczaniem oraz przemytem towarów podlegających opłatom celnym. W działaniach tych wykorzystywano agentów (osobowych źródeł informacji) pozyskanych do tego celu.

Po przerwie w rozprawie Sąd ogłosił wyrok zobowiązujący ZER MSWiA do przywrócenia powodowi emerytury do wysokości z przed 01.10.2017r. W ustnym uzasadnieniu wskazał, że czynności służbowe wykonywane przez chor. sztab. Zygmunta K. w ochronie granicy nie były „służbą na rzecz totalitarnego państwa”.

M.K.