Klauzula informacyjna RODO

Opublikowano: poniedziałek, 21 październik 2019

W  związku z realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Dz. U. L. 119 z 4.5.2016 s 1 wraz ze sprostowaniem Dz. U. L. 127 s 2 z 23.5.2018 s2 . w szczególności realizując postanowienia art. 13 RODO uprzejmie informuję że :

  1. Administratorem Państwa danych osobowych  zawartych we wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia ,jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej -  GRANICA , 00-896 Warszawa , ul. Ogrodowa 28/30 lok.115 . KRS 0000678615 .Pytania ,uwagi i żądania w sprawach Państwa uprawnień o których mowa w niniejszej   informacji można kierować na adres internetowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Przekazanie danych i zgoda na ich przetwarzanie   są dobrowolne (art. 6 ust 1 lit. a )ale niezbędne do realizacji członkostwa  w Stowarzyszeniu. 
  3. W/w dane będą przetwarzane  wyłącznie w zakresie niezbędnym do  utrzymania łączności pomiędzy członkami  lub władzami Stowarzyszenia oraz ,
  4.  do realizacji celów w formach określonych w Statucie, lub obowiązków Stowarzyszenia prawem przewidzianych ( art.6 ust.1 lit c i f ).
  5. Nie przewiduje się przekazywania za  granicę czy automatycznego przetwarzania  w tym do celów tzw. profilowania .
  6. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych – współdziałania w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych lub umów i porozumień z innymi podmiotami  w tym zakresie.
  7. Dane mogą być udostępnione podmiotom  z którymi zawarto umowy na świadczenie usług dla stowarzyszenia w szczególności z zakresu prowadzenia rachunkowości i spraw podatkowych bez możliwości  ich wykorzystania w innych celach lub przekazywania bez zgody administratora.
  8. Dane mogą być przekazana podmiotom ,którym obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.
  9. Państwa  dane będą  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych Stowarzyszenia w tym z zakresu spraw rejestrowych , podatkowych i kadrowo –finansowych. 
  10. Posiadacie Państwo :prawo dostępu do Pani/Pana  danych osobowych w tym uzyskania ich kopii , prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych ,prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/ Pan że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Należy mieć na uwadze  że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenie może uniemożliwić bycie członkiem Stowarzyszenia .

Jednocześnie informuję że Państwa wizerunek może być wykorzystany- upubliczniony bezpłatnie i bez  indywidualnej zgody wyłącznie w ramach promocji lub dokumentowania realizacji celów -Stowarzyszenia  poprzez udział w zebraniach, uroczystościach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie lub przy jego udziale w tym w ramach FSSM.

Prezes Stowarzyszenia –GRANICA 

Marian Kasiński