Informacja o zwołaniu zebrania w dniu 22.04.2023r.

Opublikowano: wtorek, 04 kwiecień 2023

Informacja o Walnym Zebraniu w dniu 10 września 2022r. (2)

Opublikowano: piątek, 02 wrzesień 2022

          W dniu 10 września 2022 (sobota) o godz.13.00, w oparciu o postanowienie Rady Stowarzyszenia z dnia 5.08.2022r., planowane jest przeprowadzenie rocznego Walnego Zebrania w Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym SG  w Otwocku (Świdrze), ul. Żurawia 15.
    Spotkanie będzie jednocześnie traktowane jako spotkanie integracyjne dla członków Stowarzyszenia wraz z osóbami towarzyszącymi.
          Bezpośrednio po zebraniu przewidziany jest skromny poczęstunek. 

Informacja z Walnego Zebrania SBŻiSG RP "GRANICA"

Opublikowano: poniedziałek, 29 listopad 2021
       W dniu 27 listopada odbyło się Walne Zebranie  STOWARZYSZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ RP "GRANICA".
     Po zatwierdzeniu  sprawozdań dotychczasowych władz i udzieleniu absolutorium Radzie Stowarzyszenia, w  związku z upływem kadencji  dokonano wyboru  władz Stowarzyszenia na drugą kadencję  w następującym składzie :

 Rada Stowarzyszenia:

 Prezes               – kol. Andrzej Adamczyk,
 Wiceprezes        – kol. Marian Kasiński,
 Skarbnik            – kol. Jerzy Bąk;
 Sekretarz           – kol. Tomasz Waleriański,
 Członek Rady    – kol. Beata Kulikowska,
 Członek Rady    – kol. Ryszard Rakowski,
 Członek Rady    – kol. Dariusz Seweryn,
 Członek Rady    – kol. Bogumił Woźniak.
 
 Komisja Kontroli:

 Przewodniczący                  – Jarosław Nowak,
 Z – ca Przewodniczącego  – Janusz Fedko,
 Sekretarz                            – Zbigniew Myka.
     Materiały z Walnego Zebrania zostaną przesłane  na adresy internetowe członków Stowarzyszenia.
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                     Andrzej ADAMCZYK

Informacja o zebraniu

Opublikowano: sobota, 30 październik 2021

Pytania prawne do TK przy rozpatrywaniu sprawy o sygn. P 4/18

Opublikowano: poniedziałek, 24 sierpień 2020

Poniżej przekazujemy odezwę oraz zestaw pytań prawnych do sędziów Trybunału Konstytucyjnego opracowany przez adwokata Leszka Sucholewskiego.

"Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam propozycję pytań jakie TK powinien rozpatrzyć, aby podjąć w miarę obiektywną decyzję i wyrok. Kilku sędziów zadało istotne pytania ale brakowało całego spectrum pytań świadczących o naruszeniu praw i wolności obywatelskich.
Każdy może wybrać pytania, które uważa za istotne i wysłać konkretnym sędziom do informacji i wykorzystania. Może to mieć pozytywny wpływ na wyrok.
Pokażcie, że wam zależy na sprawie, a także, niech sędziowie widzą nasze zaangażowanie.
                                                                         pozdrawiam
                                                                                                                                                        Leszek Sucholewski"
Materiał do pobrania:

                                                                                                                                  Warszawa dnia .........sierpnia 2020r

 

                                                                                                    Trybunał Konstytucyjny

                                                                                                    al. Jana Chrystiana Szucha 12A

                                                                                                    00-918 Warszawa

W związku z toczącym sie postępowaniem dot. obniżenia emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa , jako osoba zainteresowana przesyłam do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt P 4/18  uzupełniające  pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o ich rozpatrzenie w sprawie , gdyż mogą mieć istotne znaczenie przy wydaniu wyroku.

Czytaj więcej: Pytania prawne do TK przy rozpatrywaniu sprawy o sygn. P 4/18