Walne Zebranie 2024

Opublikowano: piątek, 05 kwiecień 2024

Koleżanki i Koledzy,

Rada Stowarzyszenia - GRANICA  zawiadamia, że roczne, zwykłe Walne Zebranie Członków odbędzie się dnia 20 (Sobota) kwietnia 2024r., w Warszawie od godziny 13.00 w Sali Komendy Głównej Straży Granicznej  Al. Niepodległości  100, zachęcamy do  licznego udziału. Ze względu na zapewnienie dostępu do budynku KGSG i sali o odpowiedniej ilości miejsc prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa do dnia 15.04.2024r. W załączeniu stosowna Uchwała i proponowany  porządek Zebrania.

Prezes Andrzej AdamczykInformacja o zwołaniu zebrania w dniu 22.04.2023r.

Opublikowano: wtorek, 04 kwiecień 2023

Informacja o Walnym Zebraniu w dniu 10 września 2022r. (2)

Opublikowano: piątek, 02 wrzesień 2022

          W dniu 10 września 2022 (sobota) o godz.13.00, w oparciu o postanowienie Rady Stowarzyszenia z dnia 5.08.2022r., planowane jest przeprowadzenie rocznego Walnego Zebrania w Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym SG  w Otwocku (Świdrze), ul. Żurawia 15.
    Spotkanie będzie jednocześnie traktowane jako spotkanie integracyjne dla członków Stowarzyszenia wraz z osóbami towarzyszącymi.
          Bezpośrednio po zebraniu przewidziany jest skromny poczęstunek. 

Informacja z Walnego Zebrania SBŻiSG RP "GRANICA"

Opublikowano: poniedziałek, 29 listopad 2021
       W dniu 27 listopada odbyło się Walne Zebranie  STOWARZYSZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ RP "GRANICA".
     Po zatwierdzeniu  sprawozdań dotychczasowych władz i udzieleniu absolutorium Radzie Stowarzyszenia, w  związku z upływem kadencji  dokonano wyboru  władz Stowarzyszenia na drugą kadencję  w następującym składzie :

 Rada Stowarzyszenia:

 Prezes               – kol. Andrzej Adamczyk,
 Wiceprezes        – kol. Marian Kasiński,
 Skarbnik            – kol. Jerzy Bąk;
 Sekretarz           – kol. Tomasz Waleriański,
 Członek Rady    – kol. Beata Kulikowska,
 Członek Rady    – kol. Ryszard Rakowski,
 Członek Rady    – kol. Dariusz Seweryn,
 Członek Rady    – kol. Bogumił Woźniak.
 
 Komisja Kontroli:

 Przewodniczący                  – Jarosław Nowak,
 Z – ca Przewodniczącego  – Janusz Fedko,
 Sekretarz                            – Zbigniew Myka.
     Materiały z Walnego Zebrania zostaną przesłane  na adresy internetowe członków Stowarzyszenia.
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                     Andrzej ADAMCZYK

Informacja o zebraniu

Opublikowano: sobota, 30 październik 2021