75 Rocznica powołania WOP

Opublikowano: wtorek, 09 czerwiec 2020
                                           10 czerwca – święto Wojsk Ochrony Pogranicza

             Dzisiaj obchodzimy 75 rocznicę powołania Wojsk Ochrony Pogranicza, formacji wojskowej przeznaczonej do ochrony granic Rzeczypospolitej po zakończeniu II Wojny Światowej.
             Organizacja i sposób działania żołnierzu WOP wzorowane były w dużej mierze na przedwojennym Korpusie Ochrony Pogranicza.
             Do czasu rozwiązania WOP w 1991r. wojska te były wielokrotnie reorganizowane i w międzyczasie zmieniły podległość z MON do MSW.
            Oceny tej formacji przez historyków są różne, co wykazane zostało w ostatnich 10 latach. Rządzący w tym okresie, czyli PO, a potem PIS na podstawie luźnych interpretacji historycznych IPN-u ukarały byłych żołnierzy WOP drastycznymi obniżeniami emerytur i rent.

Wszystkim żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza składam najlepsze życzenia zdrowia, a w szczególności przywrócenia słusznie nabytych praw do emerytur i rent.

                                                                                                       Z żołnierskim pozdrowieniem
                                                                                                         gen. bryg. Marian Kasiński

Zarys dziejów naszej Służby, Służby Ochrony Granic Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano: środa, 11 grudzień 2019

  Jestem gotów, jeżeli nie cnotą i bronią, to przynajmniej ciałem przystępu nieprzyjacielowi do Ojczyzny bronić.”

( Z listu Stanisława Żółkiewskiego do króla Zygmunta III).

Początki 

Od... a no właśnie, od kiedy nasze Państwo chroni swoje granice - uważam, że od zawsze. Od zawsze mieszkańcy chronili swoje terytorium, swoją własność i bronili się przed wrogiem. Kiedy pojawiają się elementy wspólnoty, pojawiają się jednocześnie wspólne działania ochrony własności i obrony terytorium. Czyli daty nie znamy, ale w 966 roku możemy być pewni, że nasze państwo przyjmując chrześcijaństwo było zorganizowanym na wzór innych państw i chroniło swoje terytorium ochraniając granice.

Czytaj więcej: Zarys dziejów naszej Służby, Służby Ochrony Granic Rzeczypospolitej Polskiej