POLSKIE DOKUMENTY PASZPORTOWE NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

Opublikowano: środa, 23 czerwiec 2021

Monika KRUCIŃSKA
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – Koszalin 2013
                                                     
     Od momentu wprowadzenia pierwszego dokumentu uprawniającego do przekraczania granic, polskie paszporty przeszły radykalną ewolucję zabezpieczeń. Obecnie wiele dokumentów, z uwagi na dziesięcioletni okres ważności po-siada jedynie wartość historyczną, a dla właścicieli także sentymentalną. Najstarsze zaliczane do archiwalnych eksponatów wypełniły gabloty licznych wystaw czy muzeów.
     Etymologia słowa „paszport” wyjaśnia jego podstawowe – praktyczne zastosowanie. W średniowiecznej Europie, zwłaszcza we Francji oraz w księstwach włoskich, mianem paszportu określano różnego rodzaju dokumenty po-zwalające kupcom na wjazd do miasta o dowolnej porze. W języku francuskim passer oznacza (między innymi) przechodzić, zaś la porte – drzwi, bramę do miasta.

Czytaj więcej: POLSKIE DOKUMENTY PASZPORTOWE NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

Zarys dziejów naszej Służby, Służby Ochrony Granic Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano: środa, 11 grudzień 2019

  Jestem gotów, jeżeli nie cnotą i bronią, to przynajmniej ciałem przystępu nieprzyjacielowi do Ojczyzny bronić.”

( Z listu Stanisława Żółkiewskiego do króla Zygmunta III).

Początki 

Od... a no właśnie, od kiedy nasze Państwo chroni swoje granice - uważam, że od zawsze. Od zawsze mieszkańcy chronili swoje terytorium, swoją własność i bronili się przed wrogiem. Kiedy pojawiają się elementy wspólnoty, pojawiają się jednocześnie wspólne działania ochrony własności i obrony terytorium. Czyli daty nie znamy, ale w 966 roku możemy być pewni, że nasze państwo przyjmując chrześcijaństwo było zorganizowanym na wzór innych państw i chroniło swoje terytorium ochraniając granice.

Czytaj więcej: Zarys dziejów naszej Służby, Służby Ochrony Granic Rzeczypospolitej Polskiej