Świadczenie pieniężne dla małżonka, dzieci i rodziców po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu lub ratowniku

Opublikowano: środa, 17 maj 2023

Kontakt do Zakładu Emerytalnego-Rentowego MSWiA

Opublikowano: piątek, 18 grudzień 2020

Pomoc socjalna

Opublikowano: wtorek, 21 styczeń 2020


WITAMY W ZAKŁADCE "POMOC SOCJALNA"

INFORMACJE WSTĘPNE :
Przedstawiamy możliwości udzielenia pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych /brak środków finansowych na życie, opłaty, leczenie, rehabilitację itp./
Przedstawiamy trzy rodzaje możliwości uzyskania pomocy przez emerytowanych żołnierzy, funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin.
W przypadku wątpliwości, pytań czy innych problemów prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z prezesem Stowarzyszenia Marianem Kasińskim tel. 603 411 357 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z A S A D Y

                                                                    UDZIELANIA POMOCY SOCJALNEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE                                                                                                BYŁYCH ŻOŁNIERZY i FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB GRANICZNYCH                                                                                                              RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - GRANICA

W związku z § 7 pkt 2, § 8 pkt 4 i 5 oraz § 13 pkt l ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia GRANICA, w dniu 20 lipca 2017 r. na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia GRANICA został powołany Zespół ds. opiniowania przydzielania pomocy socjalnej członkom Stowarzyszenia, ich rodzinom oraz innym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.                                                                                              Zadaniem zespołu jest zaopiniowanie i przedstawienie Radzie Stowarzyszenia wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.

WARUNKI I KRYTERIA UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ

1.Podstawą przydzielenia pomocy finansowej jest wniosek zainteresowanej osoby skierowany do Rady Stowarzyszenia (wzór wniosku w załączeniu).

2.Trudna sytuacja materialna osoby składającej wniosek o przydzielenie zapomogi w związku z:

- znacznym obniżeniem dochodu,

- przewlekłą chorobą i związanym z tym wydawaniem znacznych kwot finansowych na leczenie i zakup środków farmakologicznych,    leczenia rehabilitacyjnego,

- niemożliwością podjęcia zatrudnienia ze względu na wiek i choroby.

3.Wniosek przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia GRANICA ul. Aleje jerozolimskie 151 lok. 4U , 02-326 Warszawa lub drogą mailową na adres Przewodniczącego Zespołu ds. pomocy socjalnej: pomocsocjalna@pogranicznicy.pl

                                                                                                                               

WNIOSEK o przyznanie pomocy socjalnej

Fundusz socjalny - to nie tylko zapomogi

Opublikowano: poniedziałek, 21 październik 2019

I. Emeryci i renciści Straży Granicznej

  1. Zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, Straży Granicznej, … (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 i 730) fundusz socjalny wynosi 0,5% środków planowanych na emerytury i renty. Na jego wysokość mogą mieć wpływ także ustawy budżetowe - zamrażanie i podwyższanie środków.
  2. Dysponentem funduszu dla emerytów i rencistów Straży Granicznej jest Komendant Oddziału SG lub ośrodka szkolenia właściwy według miejsca zamieszkania emeryta/rencisty. Szczegółowo określa to Decyzja nr 49 Komendanta Głównego SG z dnia 28 luty 2019 r. (Dz. Urzędowy KGSG z 28 luty 2019 r. poz.8).

    Czytaj więcej: Fundusz socjalny - to nie tylko zapomogi