Akty prawne regulujące ochronę granicy do 19.11.1990r.

Opublikowano: wtorek, 29 marzec 2022

Dekret o ochronie granic państwowych z 1956, który zastąpił  Rozporządzenie Prezydenta RP o granicach państwa z  1927 roku.

Czytaj więcej: Akty prawne regulujące ochronę granicy do 19.11.1990r.

Wspomnienie o płk.Tadeuszu JARMOLIŃSKIM

Opublikowano: poniedziałek, 03 styczeń 2022

Pan płk. Tadeusz Jarmoliński nie żyje. CZŁOWIEK INSTYTUCJA!!! W tym określeniu nie ma żadnej przesady! Od 1961r. do 1990r. szef oddziału kontroli ruchu granicznego (KRG) w dowództwie WOP. Przez te lata organizator i koordynator pracy wszystkich przejść granicznych w Polsce. Twórca znakomitych rozwiązań ułatwiających podróżnym przekraczanie granicy. Również innych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania wielu instytucji państwa. Choćby to że w czasach kiedy nikt nie znał słowa komputer, był autorem genialnego w swojej prostocie pomysłu, pozwalającego na sprawdzenie przez kontrolera GPK w kilka sekund czy np. podróżny przekraczający granicę nie jest poszukiwany listem gończym, niepożądanym cudzoziemcem lub objętym innego rodzaju zastrzeżeniem . Był wielkim zwolennikiem przyśpieszania odpraw granicznych we wszystkich rodzajach przejść granicznych, w szczególności drogowych. Ówcześni dowódcy tych przejść pamiętają Jego poranne telefony kiedy "rugał" ich za zbyt długie czasy oczekiwania na przekroczenie granicy przez podróżnych. Jako oficer oddziału KRG byłem wielokrotnie świadkiem tego typu bardzo ostrych rozmów. Podejmował próby wyłączenia pionu KRG jako oddzielnego zarządu w dowództwie WOP. Niestety nieudane. W dowództwie WOP z takim szefem jakim był płk. Jarmoliński, mogli byśmy być faktycznie jednostką naprawdę niezależną, działającą jeszcze sprawniej, jednak zmuszaną niejednokrotnie do realizowania niezbyt mądrych nakazów bądź zakazów w odniesieniu do funkcjonowania przejść granicznych, które podejmowano w innych jednostkach organizacyjnych dowództwa WOP . Prawdopodobnie obawiano się właśnie Jego niezależności, wiedzy, intelektu. Sybirak. Niewiele o zesłaniu na Syberię mówił, ale widać było jak wielkie piętno ten pobyt na dalekim wschodzie Rosji na nim wywarł. Nie znosił wizyt oficjeli radzieckich, a zwłaszcza tych mundurowych (znam to z autopsji). Ostry w swoich wypowiedziach na różne tematy. A mimo to nawet w tamtych PRL- owskich czasach nie zmieniano Go na stanowisku szefa KRG przez prawie 30 lat, chociaż niejednokrotnie narażał się ludziom "wysoko postawionym". Powód główny był jeden. Potencjalni kandydaci do kierowania pionem KRG obawiali się możliwości bardzo szybkiej kompromitacji ze względu na braki wiedzy specjalistycznej. Tak nawiasem: w początkach
funkcjonowania Straży Granicznej wielu dyrektorów wywodzących się z WOP wymieniono na kompletnie nie znających problematyki ochrony granicy ludzi, ale w KRG nie zmieniono nikogo.
Znamienne !!! Stanowisko kierującego tym pionem zawsze wymagało olbrzymiej wiedzy nie tylko fachowej, ale również ogólnej , perfekcyjnej znajomości umów o charakterze transgranicznym ,umów wizowych i wielu konwencji międzynarodowych, błyskawicznego podejmowania decyzji (jak to się dzisiaj określa w "czasie rzeczywistym"), gdzie każdy błąd decyzyjny mógł skutkować konfliktem w przejściu granicznym a w skrajnych przypadkach nawet o charakterze międzynarodowym. Wiem coś na ten temat. Całe swoje życie zawodowe przepracowałem w kontroli ruchu granicznego i miałem zaszczyt jako jeden z Jego wychowanków być następcą płk. Jarmolińskiego w tej służbie, kierując przez wiele lat Biurem Kontroli Ruchu Granicznego w Straży Granicznej. Płk. Jarmoliński był znakomitym fachowcem, świetnym organizatorem. Wyjątkowo wymagający wobec podwładnych, ale i od siebie.
Człowiek o nieprawdopodobnej wręcz pamięci. Jako jego podwładni trochę się Go obawialiśmy, ale przede wszystkim podziwialiśmy . Był dla nas osobą godną najwyższego szacunku i to nie tylko ze względów zawodowych.

POZOSTANIESZ NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI PANIE PUŁKOWNIKU

Gen.dyw.SG w st. spocz. Józef Klimowicz

Wspomnienie ppłk Jana Woś

Opublikowano: wtorek, 16 luty 2021

 

 

ppłk rez. SG Jan Woś
Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
Prezes Zarządu Oddziałowego ZEiR w Słubicach

75 Rocznica powołania WOP

Opublikowano: wtorek, 09 czerwiec 2020
                                           10 czerwca – święto Wojsk Ochrony Pogranicza

             Dzisiaj obchodzimy 75 rocznicę powołania Wojsk Ochrony Pogranicza, formacji wojskowej przeznaczonej do ochrony granic Rzeczypospolitej po zakończeniu II Wojny Światowej.
             Organizacja i sposób działania żołnierzu WOP wzorowane były w dużej mierze na przedwojennym Korpusie Ochrony Pogranicza.
             Do czasu rozwiązania WOP w 1991r. wojska te były wielokrotnie reorganizowane i w międzyczasie zmieniły podległość z MON do MSW.
            Oceny tej formacji przez historyków są różne, co wykazane zostało w ostatnich 10 latach. Rządzący w tym okresie, czyli PO, a potem PIS na podstawie luźnych interpretacji historycznych IPN-u ukarały byłych żołnierzy WOP drastycznymi obniżeniami emerytur i rent.

Wszystkim żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza składam najlepsze życzenia zdrowia, a w szczególności przywrócenia słusznie nabytych praw do emerytur i rent.

                                                                                                       Z żołnierskim pozdrowieniem
                                                                                                         gen. bryg. Marian Kasiński

Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza 1968-1989.

Opublikowano: niedziela, 01 grudzień 2019

Film przedstawia sylwetkę żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza z lat 1968-1989. Krótki opis umundurowania i wyposażenia formacji granicznej z okresu PRL-u.

 

Więcej artykułów…