Medale i odznaki WOP

Opublikowano: poniedziałek, 25 listopad 2019

Fotografia: archiwum prywatne A.Daugielewicz

Od góry: Odznaka „Za zasługi w obronie granic PRL” – polskie resortowe odznaczenie cywilne okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, nadawane przez ministra spraw wewnętrznych.
Odznaka „Za zasługi w obronie granic PRL” została ustanowiona uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1975. Uchwała ta została uchylona 7 grudnia 1990 i tym samym nadawanie odznaki zakończono.
Odznaka podzielona była na trzy stopnie (odznaka złota, odznaka srebrna i odznaka brązowa).
Medal Pamiątkowy „Za zasługi w ochronie granic PRL” nadawany przez Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza.
Odznaka „Wzorowy żołnierz WOP”, nadawana „Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych w ochronie granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.

Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia