SKARGA KASACYJNA - PAŃSTWO PRAWA czy SĄDOWE BEZPRAWIE?

Opublikowano: piątek, 09 kwiecień 2021
  • informacja prawna   31 marca 2021

INFORMACJA PRAWNA

dotycząca SKARG KASACYJNYCH wnoszonych przez Dyrektora ZER MSWiA od prawomocnych wyroków sądów apelacyjnych wydanych w naszych sprawach odwoławczych, a także o SKARDZE NADZWYCZAJNEJ 

Zapewne część z Was już wie (inni dowiedzą się z niniejszego Komunikatu), że Dyrektor ZER MSW, po wniesieniu pierwszej SKARGI KASACYJNEJ od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wniósł kolejne. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze dokładnej ich liczby.

Czytaj więcej: SKARGA KASACYJNA - PAŃSTWO PRAWA czy SĄDOWE BEZPRAWIE?

KOMUNIKAT W SPRAWIE "ZARZĄDZEŃ" SO W WARSZAWIE  

Opublikowano: piątek, 09 kwiecień 2021
 komunikat Komisji Prawnej  30 marca 2021

WAŻNY KOMUNIKAT

Jako Komisja Prawna FSSM odnotowaliśmy przypadki wydawania przez Sąd Okręgowy w Warszawie w prowadzonych sprawach odwoławczych od Decyzji Dyrektora ZER, ZARZĄDZEŃ „stwierdzających brak podstaw do wyrokowania z uwagi na nierozstrzygnięcie do chwili obecnej przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego” tego Sądu. Jednocześnie w zarządzeniach tych czytamy, że wyrokowanie stanie się możliwe po wydaniu orzeczenia przez TK.

Nie ukrywamy, że tego rodzaju decyzje Sądu oraz ich forma, szczególnie w kontekście Postanowień Sądu Apelacyjnego w Warszawie uchylających zaskarżone postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowań, są dla nas niezrozumiałe. Nasze zaskoczenie jest tym większe, że SA w Warszawie, uchylając skarżone przez odwołujących się postanowienia SO w Warszawie, wskazywał na obowiązek Sądu dokonania wykładni przepisów ustawy nowelizującej z 16 grudnia 2016 r. w zgodzie z art. 8 Konstytucji RP, która da się pogodzić z ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi i wyznaczonymi nimi standardami.

W związku z powyższym zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z apelem o przesyłanie na adres Komisji Prawnej FSSM (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) informacji świadczących o tego rodzaju przypadkach. Chodzi nam o kopie (skany) tego rodzaju ZARZĄDZEŃ.

Komisja Prawna FSSM RP    

Konto FSSM RP

Opublikowano: środa, 17 luty 2021

Ważne operacyjne dokumenty dotyczące służby kontrolerów - pirotechników i ruchu granicznego.

Opublikowano: poniedziałek, 08 luty 2021

 Do pobrania są następujące dokumenty:

- Instrukcja prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego w Centralnym Porcie Lotniczym Warszawa - Okęcie        (obowiązywały od roku 1973 do końca lat 90 - tych.
- Etat nr 44/ 076 GPK WOP
  Centralny Port Lotniczy  z 12 maja 1979r.
- Etat nr 44/0123 GPK WOP
  Centralny Port Lotniczy  z 16 czerwiec 1987r.
- Wyciąg z wykazu specjalności wojskowych żołnierzy sił zbrojnych PRL.

do wykorzystania przez byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w działaniach prawnych przed sądami w sprawach o obniżenie rent i emerytur.

   Instrukcja prowadzenia rozpoznania...
   Etat nr 44/ 076 i Etat nr 44/ 0123
   Wyciąg z wykazu specjalności wojskowych...

Odpowiedź ZER MSWiA na pytanie Prezesa Stowarzyszenia

Opublikowano: piątek, 21 luty 2020

Odpowiedź Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA na pytanie Prezesa Stowarzyszenia o zakres działania Wydziału Ustalania Świadczeń V w Nowym Sączu.

Czytaj więcej: Odpowiedź ZER MSWiA na pytanie Prezesa Stowarzyszenia