Terminy rozpraw w Trybunale Konstytucyjnym dotyczące obniżenia emerytur

Opublikowano: wtorek, 04 maj 2021

25.05.2021r. o godz.: 11.00 odbędzie się rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie o obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa
Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

 17.06.2021r. o godz.: 11.00 odbędzie się rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie o emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. 
Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Pełny skład TK, przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.