Terminy rozpraw w Trybunale Konstytucyjnym dotyczące obniżenia emerytur

Opublikowano: wtorek, 04 maj 2021

25.05.2021r. o godz.: 11.00 odbędzie się rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie o obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa
Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

 17.06.2021r. o godz.: 11.00 odbędzie się rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie o emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. 
Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Pełny skład TK, przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

 

SKARGA KASACYJNA - PAŃSTWO PRAWA czy SĄDOWE BEZPRAWIE?

Opublikowano: piątek, 09 kwiecień 2021
  • informacja prawna   31 marca 2021

INFORMACJA PRAWNA

dotycząca SKARG KASACYJNYCH wnoszonych przez Dyrektora ZER MSWiA od prawomocnych wyroków sądów apelacyjnych wydanych w naszych sprawach odwoławczych, a także o SKARDZE NADZWYCZAJNEJ 

Zapewne część z Was już wie (inni dowiedzą się z niniejszego Komunikatu), że Dyrektor ZER MSW, po wniesieniu pierwszej SKARGI KASACYJNEJ od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wniósł kolejne. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze dokładnej ich liczby.

Czytaj więcej: SKARGA KASACYJNA - PAŃSTWO PRAWA czy SĄDOWE BEZPRAWIE?

KOMUNIKAT W SPRAWIE "ZARZĄDZEŃ" SO W WARSZAWIE  

Opublikowano: piątek, 09 kwiecień 2021
 komunikat Komisji Prawnej  30 marca 2021

WAŻNY KOMUNIKAT

Jako Komisja Prawna FSSM odnotowaliśmy przypadki wydawania przez Sąd Okręgowy w Warszawie w prowadzonych sprawach odwoławczych od Decyzji Dyrektora ZER, ZARZĄDZEŃ „stwierdzających brak podstaw do wyrokowania z uwagi na nierozstrzygnięcie do chwili obecnej przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego” tego Sądu. Jednocześnie w zarządzeniach tych czytamy, że wyrokowanie stanie się możliwe po wydaniu orzeczenia przez TK.

Nie ukrywamy, że tego rodzaju decyzje Sądu oraz ich forma, szczególnie w kontekście Postanowień Sądu Apelacyjnego w Warszawie uchylających zaskarżone postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowań, są dla nas niezrozumiałe. Nasze zaskoczenie jest tym większe, że SA w Warszawie, uchylając skarżone przez odwołujących się postanowienia SO w Warszawie, wskazywał na obowiązek Sądu dokonania wykładni przepisów ustawy nowelizującej z 16 grudnia 2016 r. w zgodzie z art. 8 Konstytucji RP, która da się pogodzić z ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi i wyznaczonymi nimi standardami.

W związku z powyższym zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z apelem o przesyłanie na adres Komisji Prawnej FSSM (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) informacji świadczących o tego rodzaju przypadkach. Chodzi nam o kopie (skany) tego rodzaju ZARZĄDZEŃ.

Komisja Prawna FSSM RP    

Konto FSSM RP

Opublikowano: środa, 17 luty 2021

Odpowiedź ZER MSWiA na pytanie Prezesa Stowarzyszenia

Opublikowano: piątek, 21 luty 2020

Odpowiedź Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA na pytanie Prezesa Stowarzyszenia o zakres działania Wydziału Ustalania Świadczeń V w Nowym Sączu.

Czytaj więcej: Odpowiedź ZER MSWiA na pytanie Prezesa Stowarzyszenia