Pytanie do ZER MSWiA

Opublikowano: czwartek, 23 styczeń 2020

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

Opublikowano: niedziela, 24 listopad 2019

Jak już wcześniej informowaliśmy część sądów okręgowych w Kraju, na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyznaczonych do rozpoznania spraw przeciwko Dyrektorowi ZER o wysokość emerytur i rent policyjnych, wydaje wyroki korzystne dla represjonowanych, tzn. zmienia zaskarżone decyzje w całości i przyznaje prawo do emerytur i rent policyjnych, poczynając od 1 października 2017 r., w kwotach ustalonych z pominięciem art. 15c, 22a oraz 24a ustawy emerytalnej. Oznacza to praktyczne stosowanie przez te sądy (w większości przypadków) tzw. „rozproszonej kontroli konstytucyjności norm prawnych”, znajdującej oparcie w przepisach Konstytucji, tj. art. 8 ust. 2, zgodnie z którym przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej oraz art. 178 ust. 1, zgodnie z którym sędziowie podlegają tylko konstytucji oraz ustawom.

Czytaj więcej: Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP