Apel wraz z informacją dotyczące koronawirusa

Opublikowano: wtorek, 17 marzec 2020

Koleżanki i Koledzy!


Gwałtowny wzrost zachorowań na koronowirusa pogarsza sytuację życiową naszych obywateli. Szczególnie dotyczy to osób w naszym wieku, przede wszystkim tych po 60-tym roku życia, chorujących na choroby serca i cukrzycę. Wszyscy możemy potrzebować pomocy, zorganizujmy więc sobie nawzajem wsparcie aby przetrwać ten trudny okres. Proponuję, aby Zespół ds. Pomocy, który powołaliśmy w 2017 roku, a na ostatnim Walnym Zebraniu zwiększyliśmy jego stan osobowy, podjął działania zmierzające do określenia sytuacji naszych członków, a także innych osób wymagających pomocy przy robieniu niezbędnych zakupów produktów żywnościowych, leków czy środków higieny, udzielenia pomocy finansowej, lub też innego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.


Koleżanki i Koledzy,


członkowie Zespołu ds. Pomocy będą kontaktować się z Wami aby ustalić rodzaj pomocy, której potrzebujecie. Zapraszam także do zgłaszania swoich potrzeb na adresy i telefony członków Rady Stowarzyszenia. Kontakty dostepne sa na stronie Stowarzyszenia GRANICA http://pogranicznicy.pl


Przypominam, że przewodniczącym Zespołu ds. Pomocy jest kol. Leszek Hołomiej, a w składzie są kol. kol. Artur Bik, Stefan Borowiecki, Maurycy Gałuszka, Lila Klabisz, Zbigniew Myka, Zbigniew Palusiński, Ryszard Rakowski, Włodzimierz Rakowski,
Apeluję: nie wychodźcie z mieszkania jeśli nie musicie! Jeżeli wychodzicie, starajcie się ograniczać kontakt z drugą osobą, zachowując odległość do 1 - 1,5 m. Życzę wszystkim zdrowia i uniknięcia zarażenia, bądźmy w kontakcie, nie zapominajmy o innych.

Marian Kasiński

Prezes Stowarzyszenia GRANICA