JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

POZYTWNE WYROKI DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY WOP W SĄDZIE APELACYJNYM I OKRĘGOWYM W SPRAWACH, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W LISTOPADZIE

Opublikowano: czwartek, 02 grudzień 2021

     W listopadzie 2021 roku w sprawach naszych kolegów służących w GPK WOP w Warszawie, a następnie funkcjonariuszy SG, zapadły kolejne pozytywne dla nich rozstrzygnięcia :

- W dniu 23 listopada Sąd Apelacyjny w Warszawie  w sprawie JT , sygnatura akt  III AUa 1225/21 oddalił apelację ZER od wyroku SO w Warszawie z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. XIII 1U 839/18,

- W dniu 10  listopada Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie WK , sygnatura akt XIII 1U 21225/18, zmienił Decyzję ZER i przywrócił ww. świadczenie emerytalne od 1 października 2017 r. na warunkach sprzed jego obniżenia.

-  W dniu 29 listopada SO  w Warszawie  w ten sam sposób jak powyżej rozpatrzył sprawę DM, sygnatura XIII 1U 7080/18, a także sprawę AC, sygnatura XIII 1U 20461/18.           W oparciu o materiał z akt sprawy i wyjaśnienia ww. jako Strony, a w jednym przypadku przesłuchania świadków  SO uznał, że ich służba  wojskowa nie była służbą dla państwa totalitarnego.

     Ponadto także w dniu 29 listopada 2021 r. odbyła się  wspólna rozprawa w sprawach  EK I MK o sygnaturach XIII 1U 2174 /18 i XXII 1U2171/18. SO  przywrócił ww. świadczenia  na warunkach sprzed ich obniżenia nabyte po byłym żołnierzu ze Strażnicy WOP/SG. Na rozprawie w charakterze obserwatora był przedstawiciel naszego Stowarzyszenia.        

     Z posiadanych  danych wynika że w sprawach naszych kolegów na miesiąc grudzień wyznaczono co najmniej dwie rozprawy przed Sądem Okręgowym oraz planowane jest rozpoznanie zaocznie dwóch spraw przez Sąd Apelacyjny: wyroki w pierwszej instancji były -jeden w lipcu 2020r. a drugi w  marcu 2021 r. W drugim przypadku zaistniały przesłanki do rozpatrzenia  sprawy poza kolejnością.

Opracował : Andrzej Adamczyk - Stowarzyszenie GRANICA.                             

Warszawa 1 grudnia 2021 r.