JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

SPRAWY EMERYTÓW SG w Sądach,  w  roku 2022.

Opublikowano: piątek, 11 luty 2022

     Za okres  od pierwszego stycznia  do 10 lutego bieżącego roku  posiadamy dane o rozpatrzeniu czterech spraw emerytalnych członków  Stowarzyszenia – GRANICA.

     Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 13 stycznia 2022r. w sprawie MS, sygnatura III AUa 1222/21 oddalił Apelację ZER od wyroku SO w Warszawie z dnia 1 lipca 2021r., sygnatura XIII 1U22573/18, którym to byłemu żołnierzowi WOP – kontrolerowi  GPK przywrócono świadczenie od 1 października 2017 r. na zasadach sprzed jego obniżenia. Takie samo rozstrzygnięcie zapadło również  w stosunku do kontrolera na posiedzeniu niejawnym w ww. Sądzie Apelacyjnym w dniu 25 stycznia 2022r. w sprawie TK, sygnatura III AUa 933/21 – utrzymano wyrok SO w Warszawie, sygnatura XIII 1U 20642/ 18 z 27 maja 2021r.

     Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 25 stycznia 2022r w sprawie MN, sygnatura XIII 1U 20465/18 zmienił decyzję ZER i przywrócił świadczenia m.in. st. kontrolerowi GPK i słuchaczowi WSO na zasadach sprzed ich obniżenia. W dniu 9 lutego br. w ww. SO na tej samej zasadzie przywrócono świadczenia wieloletniemu funkcjonariuszowi SG, a przed rokiem 1990 pełniącemu służbę w pionie technicznym MSW. Po rozpatrzeniu sprawy według kryteriów zawartych w uchwale SN III UZP1/20 uznano że realizowane zadania nie miały charakteru służby dla państwa totalitarnego, podkreślono także spełnienie kryteriów przyjęcia do SG i wieloletniej służby, sprawa dotycząca BP, sygnatura XIII 1U 32887/18. W rozprawie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Sądu uczestniczył w charakterze obserwatora Wiceprezes naszego Stowarzyszenia kolega Marian Kasiński.

     Z danych zawartych w e – wokandzie SO w Warszawie wynika że Sędziowie Sekcji XIII – go Wydziału systematycznie orzekają. Dla znacznej liczby osób nie widać jednak perspektyw rozpatrzenia ich Odwołań w nieodległym terminie, w szczególności jeśli ich sprawy mają status zawieszonych. W sprawach gdzie na wniosek zainteresowanych podjęto postępowanie np. naszemu koledze wyznaczono termin na luty 2023, w innym przypadku także na  luty 2023 wyznaczono termin dla  osoby w wieku 84 lat, kolejnej osobie nawet na maj 2023. Możliwe że z różnych przyczyn znajdą się jednak wcześniej  wolne  terminy – warto wykazywać  zainteresowanie stanem  sprawy.

Opracował : Andrzej Adamczyk     Stowarzyszenie – GRANICA   Warszawa  10 lutego 2020r.