JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

SPRAWY EMRYTALNE SG/WOP – Aktualne Istotne Spostrzeżenia na dzień 08 czerwca 2022 roku

Opublikowano: czwartek, 09 czerwiec 2022

     W ostatnim okresie zapadło kilka orzeczeń w Sądach Apelacyjnych oddalających Apelację ZER i tym samym  przywracających świadczenia emerytom/rencistom SG, byłym żołnierzom WOP, w tym trzem oficerom służącym m.in. w GPK Okęcie :

- SA w Warszawie  zaocznie,  w dniu 23 maja 2022r., w sprawie KP, sygnatura III AUa 928/21, oddalił Apelację ZER  od wyroku SO w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021, sygnatura XIII 1U 21973/18;

- SA Warszawie  po rozprawie zdalnej  w dniu 3 czerwca 2022r., w sprawie MK, sygnatura III AUa 2175/21, oddalił Apelację ZER od wyroku SO w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku, sygnatura XIII 1U 8141/18

- SA w Gdańsku w dniu 4 maja 2022r., w sprawie AM, sygnatura III AUa 1289/21, oddalił Apelację ZER od wyroku SO w Gdańsku z 7 maja 2021 roku, sygnatura VII U 2413/19

     Posiadamy także dane o pozytywnym wyroku SA w Warszawie w sprawie oficera BOR, który wcześniej m.in  służył w WOP. Po  półtora roku  oczekiwania  pozytywnego wyroku SA doczekał się także nasz kolega – logistyk,  który był tylko zawieszony chwilowo na etacie  w GPK.

     Niepokojącym jest fakt iż w SA w Warszawie odnotowano kilka wyroków „częściowo przywracających świadczenia” wydanych przez co najmniej przez dwa różne jednoosobowe składy orzekające. Jeden z wyroków dotyczy niestety naszego kolegi - oficera z pionu KRG. Sąd przywrócił ww.  świadczenia  tylko za służbę po roku 1990 i za lata szkoły wojskowej, „Wyzerował”  natomiast kilka lat służby m.in.  jako st. kontroler  GPK WOP. W tym przypadku nie miało to konsekwencji finansowych, ale osoby z krótkim stażem po roku 1990  mogą rozważyć czy nie wnioskować o trzyosobowy skład Sądu, jeśli z danych wynika, że  sprawa rozpatrywana będzie przez Sędzię, u której takie rozstrzygnięcia dominują.

     Z SO w Warszawie, w sprawach byłych żołnierzy WOP posiadamy informacje tylko o rozstrzygnięciach pozytywnych. W dniu 24 maja 2022 roku po rozprawie zdalnej przywrócono świadczenia kontrolerowi w sprawie WP, sygnatura akt sprawy XIII 1U 15761. Wyrok pozytywny wydany   zaocznie otrzymał także Kierownik Zmiany, którego sprawa po rozprawie w grudniu 2021 roku była odroczona w związku z wystąpieniem o dodatkowe informacje do IPN i SG.  Sądy orzekły, że ich służba nie miała cech służby dla państwa totalitarnego. Szczegółowo wyjaśniany jest przebieg służby i rodzaj faktycznie wykonywanych zadań, oraz budzące  wątpliwości  określenia zawarte w materiałach IPN, w tym dane z opinii służbowych czy wniosków o mianowanie - wyróżnienie. Pewne błędne  informacje zawarte w jednej z opinii sporządzanej, zapewne na zasadzie kopiowania, były m.in. w czerwcu przyczyną odroczenia sprawy  naszego kolegi w celu uzyskania dodatkowych dokumentów .

Opracował dnia 8 czerwca 2022r. Andrzej Adamczyk - Stowarzyszenie - GRANICA .