JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

POSTANOWIENIE SN

Opublikowano: piątek, 28 kwiecień 2023

POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

z dnia 16 kwietnia 2023r. sygnatura III PZP 6/22 w sprawie 1-osobowej obsady Sędziowskiej w postępowaniu Apelacyjnym w związku z przepisami Covid -19

Szanowni Państwo -Koleżanki i Koledzy;

W związku z licznymi pytaniami po informacjach medialnych o wydaniu (przez siedmioosobowy skład Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN) POSTANOWIENIA, o którym mowa na wstępie i nadaniu mu mocy zasady prawnej przedstawiam jej treść tak, jak to jest zamieszczone na stronie internetowej SN.

 Postanowienie SN z dnia 14 grudnia 2022 r. z uzasadnieniem (sygn. akt III PZP 4/22)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2023r.
​Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowanym na podstawie art. 15zzs 1  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2021r., poz. 2095 ze zm.) ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), ponieważ nie jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego (art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) i prowadzi do nieważności postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.) oraz postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej i ustalił, że przyjęta w uchwale wykładnia prawa obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Co to oznacza dla osób mających sprawy na poziomie Apelacji? - brak uzasadnienia nie pozwala na precyzyjną odpowiedź, przepis art. 15zzs 1 ust1pkt. 4 pozostaje w obrocie prawnym, trzeba też pamiętać o przepisach odnośnie wyznaczania i zmiany składów sędziowskich . Zapewne jest teraz podstawa aby w sytuacjach gdzie wyznaczono Państwu w Apelacji skład jednoosobowy, o którym z góry wiadomo że, wydaje tylko niekorzystne dla Odwołujących się Wyroki w całości lub w części wnosić o skład trzyosobowy,  a w przypadku odmowy skarżyć do SN. Uważam że na tą chwilę warto zapoznać się z artykułem z GP

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8706789,sad-najwyzszy-chaos-w-sadach-orzeczenia-prawo.html?fbclid=IwAR0l7ltQoNJCaeLtu_I71Q3SxddeZINldv59-nmIS3jJmibo5KWvLl2lI2Q

Dodatkowe informacje zostaną Państwu przekazane po zajęciu stanowiska przez Organa wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawnicze.

Opracował Andrzej Adamczyk
Stowarzyszenie - GRANICA
dnia 27.04.2023r.

Więcej na stronie Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
https://www.fssm.pl/sad-najwyzszy-o-jednoosobowym-orzekaniu-w-sadach-apelacyjnych