Spotkanie Prezydium Zarządu FSSM RP z przedstawicielami Zarządu SBŻiFSG RP

Opublikowano: sobota, 01 kwiecień 2023
      23 marca 2023r. odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „Granica"  (dalej „Granica”).
     Prezydium Zarządu Federacji reprezentowali: Henryk Budzyński oraz Tatiana Aksamit. Ze strony „Granicy” w spotkaniu udział wzięli”: Andrzej Adamczyk, Marian Kasiński, Tomasz Waleriański, Ryszard Rakowski oraz Dariusz Seweryn. 

     Przedstawiciele Prezydium Zarządu Federacji omówili główne cele i kierunki działania Federacji.  Przedstawili najważniejsze wystąpienia opublikowane w przestrzeni publicznej. W związku z skandaliczną wypowiedzią posłanki A.M. Żukowskiej wystosowano pismo do Przewodniczącego Parlamentarnego Koalicyjnego Klubu Lewica. Doprowadzono do spotkania z Przewodniczącym Klubu Krzysztofem Gawkowskim oraz Wiesławem Szczepańskim – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Do klubów i kół opozycji demokratycznej przesłano „Najważniejsze sprawy do naprawy”. Przygotowano projekt petycji do premiera w sprawie uprawnień funkcjonariuszy kończących służbę. Wskazano na potencjalne korzyści ze współpracy ze stowarzyszeniami cywilnymi. Zaprezentowano oczekiwania Zarządu Federacji od Stowarzyszeń Członkowskich. 
     Przedstawiciele „Granicy” poparli kierunki działania Zarządu Federacji. Zwrócili uwagę, że oczekiwać należy wzrostu liczby rozpatrzonych przez Sąd Najwyższy skarg kasacyjnych. Należy zastanowić się nad możliwością udzielania pomocy we wniesieniu skargi kasacyjnej osobom, które przegrały sprawy w sądach apelacyjnych. Wiele z nich nie będzie w stanie pokryć kosztów wynajęcia adwokata. Należy zdać sobie sprawę z tego, że postanowienia SN dotyczące rozstrzygania skarg kasacyjnych mogą wpłynąć na linię orzeczniczą sądów (korzystnie lub niekorzystnie). 
     Zaproponowali opracowanie i przyjęcie przez Zarząd Federacji projektu katalogu działań. Po jego przyjęciu wszyscy członkowie Federacji powinni udzielić Zarządowi poparcia w ich realizacji. 
     Zwrócili uwagę na potrzebę zachowania ostrożności w pracach nad założeniami do projektu ustawy usuwającej z obiegu prawnego ustawę represyjną, aby dyskutując nad współczynnikami wzrostu emerytury, nie doprowadzić do powstania nowej grupy poszkodowanych.

Henryk Budzyński