JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Sąd Apelacyjny w Warszawie przywrócił świadczenia żołnierzowi WOP !!!

Opublikowano: czwartek, 11 marzec 2021

W dniu 11 marca 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozprawie ograniczonej praktycznie do podtrzymania stanowisk przez Strony, w sprawie naszego Kolegi ze Stowarzyszenia Granica Z J , sygnatura akt III AUa 1195/20
oddalił apelację ZER MSWiA od wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie z 2 października 2020 r. sygn.. XIII 1U 20603/18 , którym przywrócono mu prawo do świadczeń z ZER od 1 października 2017r., na zasadach sprzed ich obniżenia w wyniku ustawy z 2016r. Z ustnego uzasadnienia wynika że Apelację uznano za nieuzasadnioną, uwzględniono że po tak długim okresie od złożenia odwołania zachodzi konieczność osądzenia sprawy oraz że służba ww. jako żołnierza WOP (kontroler GPK słuchacz uczelni resortu MSW, g.o., kierownik zmiany) nie była służbą dla totalitarnego państwa. Wyrok SA jest wykonalny i w okresie do 30 dni Kolega powinien otrzymać stosowną Decyzję i świadczenia zaległe niezależnie od tego czy ZER zdecyduje się na wystąpienie z nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia – Kasacją do SN.

Kwestia odsetek i ewentualnie podwyższonego podatku jest odrębnym zagadnieniem prawnym - na przyszłość.

oprac. A Adamczyk