JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Żołnierze WOP nie służyli totalitarnemu Państwu

Opublikowano: piątek, 28 maj 2021

    W ostatnim okresie Sąd Okręgowy w Warszawie przywrócił świadczenia emerytalne na warunkach sprzed ich obniżenia od dnia 1 października 2017 r. kolejnym kontrolerom byłego GPK WOP Warszawa Okęcie a następnie funkcjonariuszom Placówki SG :
- w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie TK , sygnatura akt XIII 1U 20642/18
-w dniu 20 maja 2021 r. w sprawie KP , sygnatura akt XIII 1U 21973/18
    Pozytywny wyrok w sprawie naszego kolegi mi. st. kontrolera GPK Okęcie wydał także Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 7 maja, w sprawie dot. AM , sygnatura akt VII U 2413/19
    Jak dotychczas mamy potwierdzone n/w trzy przypadki pozytywnych orzeczeń Sądów Apelacyjnych w sprawach byłych żołnierzy WOP , w dwóch orzeczenia zostały już przez ZER zrealizowane :
    1)Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 11 marca 2021 r. w sprawie dot. ZJ, sygnatura akt III AUa 1195/20 oddalił apelację ZER od wyroku SO w Warszawie z dnia 02 października 2020 r., sygnatura akt XIII 1U 20603/18
    2)Sąd Apelacyjny w Łodzi w dniu 10 marca 2021 r. w sprawie dot. AW, sygnatura akt III AUa 1917/20 oddalił apelację ZER od wyroku SO w Łodzi z dnia 30 lipca 2020 r. , sygnatura akt VIII U 37/20
    3)SA w Katowicach w trybie zaocznym w dniu 09 marca 2021r. w sprawie dot. JR , sygnatura akt III AUa 2554/19 oddalił apelację ZER od wyroku SO w Gliwicach IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku z dnia 23 października 2019 r. sygnatura akt IX U 179/19
    W jednostkowych przypadkach odnotowano jednak negatywną dla podoficera z jednostki nadmorskiej decyzję SO, oraz przypadek że SA zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania uznając że należy bardziej szczegółowo zbadać czynności realizowane przez osobę z byłej Strażnicy.

Opracował A. Adamczyk Warszawa dnia 27 maja 2021r.