JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

"Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza nie powinni się znaleźć w wykazie służących państwu totalitarnemu"

Opublikowano: poniedziałek, 28 czerwiec 2021
     W dniu 28.06.2021r. w  Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się sprawa XIII 1U 1184/18 dot. przywrócenie  emerytury  R.R. członkowi naszego STOWARZYSZENIA.  Obserwatorami na sprawie byli M.K. i A.A. ze STOWARZYSZENIA-GRANICA.
     Sędzia chyba znał dokładnie akta mojej sprawy, bo tylko ze względów można powiedzieć formalnych zadał kilka pytań: od kiedy służyłem w wojsku, co robiłem w GPK Okęcie i Dowództwie WOP oraz czy w czasie służby wykonywałem czynności polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych czy w inny sposób łamałem prawo, czy byłem karany... , czy byłem nagradzany? Dość pobieżnie odpowiedziałem na stawiane pytania ale sędzia nie wymagał ode mnie uściślania odpowiedzi.  Następnie sędzia "głos" oddał radcy prawnemu z ZER MSWiA, który pytał czy wykonywałem czynności operacyjne w GPK i czy w D.WOP zastrzegałem osoby będące w opozycji demokratycznej. Na moje odpowiedzi, że NIE i że nie ja formułowałem zlecenia, lecz byłem ich technicznym wykonawcą, radca zwrócił się do Sędziego z WNIOSKIEM aby ściągnąć z IPN dodatkowe dokumenty potwierdzające moje miejsca służby. Sędzia WNIOSEK ODRZUCIŁ! Na zakończenie radca ZER MSWiA podtrzymał swój WNIOSEK, że nie można oceniać indywidualnie osób, a rozpatrywać miejsce zatrudnienia na podstawie zarządzeń Zwiadu WOP. Ponadto stwierdził, że NIE ZGADZAJĄ się z Uchwałą Sądu Najwyższego z września  2020r. mówiącą o indywidualnym podejściu do każdej osoby.
     W uzasadnieniu swojego wyroku SĘDZIA wskazał m.in., że wg niego formacja WOP nie powinna  trafić na listę działających na rzecz totalitarnego państwa. Nakazał PRZYWRÓCENIE EMERYTURY z przed 01-10-2017r.
     Teraz będę czekał na SPRAWĘ w SĄDZIE APELACYJNYM. Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że ZER wystąpi z apelacją.
     POZDRAWIAM KOLEGÓW DOTKNIĘTYCH HANIEBNĄ USTAWĄ!  WALCZMY! PÓKI MY ŻYJEMY...!
 RR