JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

SPRAWY EMERYTÓW SG/WOP w Sądach (informacje aktualne na 12 lipca 2022 roku)

Opublikowano: czwartek, 14 lipiec 2022

Z przekazanych  do naszego Stowarzyszenia danych wynika, że  w Sądzie Okręgowym w Warszawie systematycznie rozpatrywane są sprawy dot. obniżenia emerytur i rent mundurowych ustawą z 2016 roku. Między innymi w dniu 23 czerwca w sprawie TW, sygnatura XIII 1U 14011/18 przywrócono prawo do emerytury członkowi naszego Stowarzyszenia, tak jak poprzednio wielu innym st. kontrolerom GPK i słuchaczom WSO uznając że ich służba nie miała charakteru służby dla państwa totalitarnego. Niestety mimo upływu pięciu lat są jeszcze sprawy w "zawieszeniu", czy informacje o terminach wyznaczanych nawet na 2024 (!) rok.

Posiadamy dane o kolejnych kilku sprawach rozpoznanych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie z wynikiem  pozytywnym dla byłych żołnierzy WOP. Między innymi 9 czerwca 2022r. w sprawie RR, sygnatura III AUa 1241/21, kontrolera i dyżurnego OKRG utrzymano wyrok SO w Warszawie z 28 czerwca 2021, sygnatura XIII 1U 1184/18, a w dniu 23 czerwca w sprawie JD, sygnatura III AUa 350/22 został utrzymany w mocy korzystny wyrok dla kontrolera - pirotechnika wydany przez SO w Warszawie 21 grudnia 2021r., sygnatura XIII 1U 11105/18. W sprawie orzeczeń nie w pełni korzystnych z SA w Warszawie aktualna pozostaje informacja z poprzedniej analizy.

Nie mamy dobrych informacji tym razem z SA w Szczecinie, gdzie niekorzystne rozstrzygnięcia (zmiana korzystnego wyroku SO i oddalenie odwołania w całości) dotyczą także emerytów SG - byłych wopistów. Niedawno w trybie niejawnym wydano taki wyrok w składzie trzyosobowym wyznaczonym z inicjatywy Sądu ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy. Sprawa dotyczyła bowiem  oficera , dowódcy strażnicy tzw. rozwiniętej, którego służbę tylko w pewnym okresie na tym stanowisku  zaliczono do Zwiadu - oczekuje na uzasadnienie.

Opracował Andrzej Adamczyk , Stowarzyszenie GRANICA dnia 12 lipca 2022 roku.