OBNIŻONE ŚWIADCZENIA - stan na dzień 27.10.2019r.

Opublikowano: poniedziałek, 28 październik 2019
  • Z posiadanych informacji wynika, że dotychczas wydano co najmniej 11 pozytywnych rozstrzygnięć w sprawach o przywrócenie emerytury/renty w tym 5 przez Sędziego SO z Częstochowy, który oprócz bezpośredniego zastosowania Konstytucji wskazał także na prawo UE. Wydanie wyroku w kilkunastu sprawach przez Sądy w kraju jest odroczone, niektóre dwukrotnie w tym z powodu wystąpień o dodatkowe materiały z ZER czy uznaniu ich za niejasne. W większości jednak sprawy są przez SO zawieszane do czasu rozpatrzenia pytań skierowanych przez SO w Warszawie do TK. Sądy, które podejmują się merytorycznego rozpoznania sprawy wskazują, że dalsza zwłoka i czekanie na odpowiedź z TK w sytuacji gdy termin rozpatrzenia sprawy nie jest wyznaczony, a nawet nie ma stanowisk wszystkich uczestników postępowania spowodowałby naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zawartego w art.45 ust.1 Konstytucji oraz że w przypadku innego niż orzeczenie Sądu stanowiska TK Dyrektor ZER będzie miał możliwość wnioskowania o wznowienie postępowania.
  • Z kilkunastu tysięcy odwołań od decyzji ZER przekazanych do SO w Warszawie około 4,5 tysiąca na wniosek tego Sądu zostało przez Sąd Apelacyjny przekazane do SO w kraju w oparciu o przepis art. 44 KPC (usunięcie przeszkody w rozpoznaniu sprawy). Tendencja ta od pewnego czasu została ograniczona, SA odmawia i stwierdza, że nie powoduje to istotnego przyśpieszenia w rozpoznaniu spraw, gdyż SO w kraju w większości także zawieszają postępowania w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie wątpliwości przez TK podobnie jak specjalna sekcja właściwego ustawowo SO w Warszawie, która z zasady wydaje postanowienia o zawieszeniu sprawy i informuje niektóre osoby, że uzyskała kopie dokumentów z IPN.
  • Na stronie internetowej Federacji Służb Mundurowych są do wykorzystania propozycje - wzory zażaleń na zawieszenie (mamy informacje o uchyleniu sześciu w kraju) ,,wniosków’’ o podjęcie zawieszonego postępowania, czy skargi na przewlekłość. Decyzje co do sposobu postępowania podejmuje jednak na własną odpowiedzialność osoba zainteresowana. O istotnych zmianach w tym temacie będziemy członków Naszego Stowarzyszenia informować niezależnie od materiałów na stronach FSSM lub zamieszczanych przez kolegów z ZEiR SG , SEiRP i inne organizacje.
  • Opracował Andrzej Adamczyk