Przejazdy- 2 w roku z ulgą 37%

Opublikowano: poniedziałek, 21 październik 2019
  • Zaświadczenie potwierdzające prawo do ulgi emeryci i renciści Straży Granicznej mogą uzyskać w zarządach wojewódzkich Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (SEiRP) właściwych według miejsca zamieszkania, które są uprawnione do wydawania zaświadczeń przepisami par. 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2017 poz. 810). W załączeniu pismo w tej sprawie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 lipca 2017 r. skierowane do Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. 
  • Zaświadczenia dla emerytów i rencistów wojskowych zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 8 w/w Rozporządzenia MIiB wydają zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
  •  Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

    Opracował Andrzej Adamczyk,