Życzenia świąteczne 2022 i noworoczne 2023

Opublikowano: wtorek, 13 grudzień 2022

WYSTAWA ,, GRANICZNA „ W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

Opublikowano: niedziela, 13 listopad 2022

W dniu 08 listopada 2022 roku w Łazienkach Królewskich w Warszawie przy wejściu do Ermitrażu (Myśliwiecka 1a) reprezentowałem Stowarzyszenie GRANICA na otwarciu wystawy Konie w Formacjach Granicznych w Latach 1918-1939 zorganizowanej przez Dyrekcję Muzeum Łazienki Królewskie i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych. W uroczystości oprócz Kierownictwa SWPFG i zaproszonych gości licznie uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej, w tym Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG , który to Odział jako jedyny aktualnie wykorzystuje konie w służbie. Wystawę można oglądać w Warszawie do 8 grudnia 2022r. – następnie zostanie przekazana do Przemyśla. Więcej informacji i zdjęcia na stronie internetowej SWPFG pod adresem:
http://www.swpfg.pl/index.php/kalendarium/kalendarium-2022/499-8-11-2022-r-warszawa-lazienki-krolewskie

Warszawa 13-11-2022 Andrzej Adamczyk

75 Rocznica urodzin kol. Wiesława Adamczyka

Opublikowano: środa, 09 listopad 2022

         

Pożegnanie Członkini Stowarzyszenia Lili Klabisz

Opublikowano: czwartek, 20 październik 2022

Szanowny Panie Leszku,
Rodzino - Świętej Pamięci Lili Klabisz

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Uczestnicy Dzisiejszej Ceremonii

     Zebraliśmy się dzisiaj pełni żalu i smutku, aby pożegnać LILĘ, dla wielu z nas tutaj zgromadzonych wspaniałą koleżankę ze wspólnej pracy i służby w formacjach granicznych, szczególnie w porcie lotniczym Warszawa – Okęcie.

     Swoją przygodę ze służbą dla Państwa Polskiego rozpoczęła jako pracownik cywilny Granicznej Placówki Kontrolnej Wojsk Ochrony Pogranicza Warszawa Okęcie. Wspomagała proces kontroli granicznej dbając o zawartość i właściwe wykorzystanie ówczesnego systemu informatycznego, pracowała także w Dowództwie WOP. Po przemianach społecznych roku 1990 na bazie GPK WOP z dniem 16 maja 1991 roku powstała Placówka Straży Granicznej.

      Straż Graniczna uzyskując szerokie uprawnienia ale i nowe zadania potrzebowała Pań w służbie, szczególnie tych posiadających już znaczny zasób wiedzy i doświadczenia. Lila podjęła wyzwanie, wstąpiła do służby, przeszła niezbędne dla pogranicznika szkolenia w tym szkolenie oficerskie. Jako specjalista w Grupie Bezpieczeństwa Lotów realizowała nie tylko zadania ochrony granicy, ale przede wszystkim na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w międzynarodowej komunikacji lotniczej, w tym w czasie najważniejszych wizyt państwowych w naszym kraju. Skutecznie wspierała Kierownictwo wcześniej wymienionej Grupy w zarządzaniu kilkuset osobowym zespołem osób różnych specjalności w tej dziedzinie. Uwzględniając potrzeby służby oraz Jej postawę i szerokie kompetencje, została mianowana na Kierownika Grupy Ewidencji. Była nim w czasie przygotowań do przystąpienia Polski do układu z Schengen, gdzie integracja a następnie sprawne działanie i obsługa europejskich systemów informatycznych miały zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia swobody podróżowania do większości państw europejskich. Za swą postawę i osiągnięcia w służbie była wielokrotnie nagradzana i awansowana. Zakończyła ją jako major Straży Granicznej. Tak w wielkim skrócie wyglądała jej służba.

      Jako osoba, która miała zaszczyt i przyjemność z Nią służyć przez wiele lat, jako kolega na stanowiskach bez podległości służbowej, a następnie jako Komendant tej Placówki mogę o Lili mówić tylko dobrze, bardzo dobrze, z uznaniem dla jej postawy jako normalnego człowieka. Miała wielki szacunek dla każdego, była osobą niezwykle kontaktową, towarzyską, z optymizmem podchodząca do życia i rozwiązywania różnych służbowych i ludzkich problemów. Lila była szanowana zarówno przez starszych jak i młodszych stopniem czy doświadczeniem kolegów, wychowała także wielu wartościowych następców.

     Jesteśmy przekonani, że odeszła na wieczną służbę zbyt wcześnie, po cichu, niespodziewanie. Musimy to jednak przyjąć do wiadomości, godnie ją pożegnać i na stałe zapisać w pamięci.

Żegnam Cię Lilu w imieniu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych – GRANICA.

  Cześć Twojej Pamięci, Spoczywaj w Pokoju

Prezes Rady Stowarzyszenia

płk SG w stanie spoczynku Andrzej Adamczyk

                                Warszawa 27 października 2022 roku

Szanowni Państwo z głębokim żalem zawiadamiam, iż moja mama Lila Klabisz w wyniku wyczerpującej choroby w dniu 19/10 rozpoczęła podróż przez bezkres wieczności. Jeśli uznają Państwo za stosowne odprowadzić ją do miejsca spoczynku, to uczynicie mi wielki honor, a jej gdziekolwiek jest sprawicie przyjemność.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie sie na CM. Północnym w czwartek 27/10 o godz. 13.30 w sali B.

W związku z tym, iż grób rodzinny jest niewielkich rozmiarów, bardzo proszę o powściągliwość w wielkości wiązanek. Jeśli mają Państwo taką możliwość lub życzenie, to prosiłbym o przekazanie powstałej różnicy na Fundację Hospicjum Onkologiczne.

Pozostaję do dyspozycji pod nr Tel. 602690117.

                                                                                           Z wyrazami szacunku Leszek Klabisz

Migawki z walnego zebrania i spotkania integracyjnego

Opublikowano: niedziela, 11 wrzesień 2022