80 Rocznica urodzin kol. Wiesława Nowaka

Opublikowano: czwartek, 08 wrzesień 2022

Informacja o Walnym Zebraniu w dniu 10 września 2022r.

Opublikowano: piątek, 02 wrzesień 2022

          W dniu 10 września 2022 (sobota) o godz.13.00, w oparciu o postanowienie Rady Stowarzyszenia z dnia 5.08.2022r., planowane jest przeprowadzenie rocznego Walnego Zebrania w Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym SG  w Otwocku (Świdrze), ul. Żurawia 15.
    Spotkanie będzie jednocześnie traktowane jako spotkanie integracyjne dla członków Stowarzyszenia wraz z osóbami towarzyszącymi.
          Bezpośrednio po zebraniu przewidziany jest skromny poczęstunek. 

Jubileusz płk rez. Bohdana K. Jarzęckiego

Opublikowano: wtorek, 29 marzec 2022

            W dniu 18 marca 2022 r. kolega płk rez. Bohdan K. Jarzęcki , członek naszego Stowarzyszenia, obchodził piękny jubileusz 90 rocznicy urodzin.

Kolega Jarzęcki jest jednocześnie od dwudziestu pięciu lat, t.j. od chwili powołania Fundacji Pomocy Weteranom Ludowego Wojska Polskiego, jej aktywnym działaczem i od wielu lat jako członek Zarządu Fundacji pełni funkcję jej skarbnika.

Z przyczyn obiektywnych dopiero w dniu 24 marca 2022 roku w siedzibie wyżej wymienionej fundacji odbyła się uroczystość uczczenia jubileuszu kolegi Jarzęckiego.

Obchody zaszczycili swą obecnością przewodniczący i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej koledzy płk rez. SG Andrzej Adamczyk i gen. bryg. SG w stanie spoczynku Marian Kasiński.

Na wstępie Prezes Fundacji kolega płk rez. SG Wiesław Adamczyk odczytał uchwałę Zarządu Fundacji o przyznaniu koledze Jarzęckiemu medalu honorowego z okazji 90 rocznicy urodzin i poprosił o jego wręczenie gen. Kasińskiego. Z kolei płk Andrzej Adamczyk odczytał i wręczył Jubilatowi list gratulacyjny Stowarzyszenia z okazji pięknego  jubileuszu.  Dodatkowo gen. Kasiński wręczył Jubilatowi pamiątkowy upominek rzeczowy.

Kolega Jarzęcki zaprosił uczestników uroczystości na żołnierski poczęstunek w trakcie którego wspominano lata minionej służby.

   

  

  

90 Rocznica urodzin kol. Bohdana Kazimierza Jarzęckiego

Opublikowano: czwartek, 17 marzec 2022

75 Rocznica urodzin kol. Marka Bednarowskiego

Opublikowano: czwartek, 10 luty 2022