Straż Graniczna ma już 30 lat - wspomnienia po roku 1992

Opublikowano: sobota, 15 maj 2021

Wspomina: 

gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych,
Z-ca Komendanta Głównego Straży Granicznej,
Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG

Straż Graniczna ma już 30 lat - wspomnienia 1992 roku

Opublikowano: sobota, 15 maj 2021

Wspomina: 

ppłk SG Krzysztof Janczak, Komendant Główny Straży Granicznej w okresie 01.06.1992 - 31.10.1992

           Rok 1992 był dla mnie rokiem szczególnym. W lutym ukończyłem Akademię Obrony Narodowej, która powstała w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego.
     

Czytaj więcej: Straż Graniczna ma już 30 lat - wspomnienia 1992 roku

Straż Graniczna ma już 30 lat - wspomnienia pierwszych lat powstawania SG

Opublikowano: piątek, 14 maj 2021

 

 

 

Wspomina: 

płk SG prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki,
przewodniczący Zespołu ds. zorganizowania StrażyGranicznej, 
pierwszy Komendant Główny SG