Ekwiwalent za urlop dla SG (stan na dzień 18.10.2019 r.)

Opublikowano: poniedziałek, 21 październik 2019

W dniu 06 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1202 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/15, w którym TK uznał za niezgodny z Konstytucją art. 152a Ustawy o Policji w zakresie w jakim ustala wartość mnożnika w wysokości 1/30 uposażenia z dodatkami o charakterze stałym, za każdy dzień nieotrzymanego w naturze urlopu. Z materiałów postępowania wynika, że mnożnik w wysokości 1/30 nie w pełni rekompensował niemożność otrzymania świadczenia w naturze, praktycznie przestał on być adekwatny z chwilą zmiany wymiaru urlopu Policjantów z 30 dni kalendarzowych na 28 dni roboczych w 2001 roku. W Straży Granicznej wymiar urlopu w 2001 roku zmieniono z 30 dni  kalendarzowych na 30 dni kalendarzowych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Mnożnik 1/30 był tylko w ustawie o Policji oraz pozostał w przepisach dotyczących Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. W pozostałych służbach jest ustanowiony na poziomie 1/22 a w Służbie Więziennej 1/21 przy podobnym rocznym wymiarze urlopu wypoczynkowego. 

Czytaj więcej: Ekwiwalent za urlop dla SG (stan na dzień 18.10.2019 r.)

Przejazdy- 2 w roku z ulgą 37%

Opublikowano: poniedziałek, 21 październik 2019
  1. Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 295) do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego w pociągach osobowych, pośpiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie,  na których pobierane są zasiłki rodzinne.  
  2. Z zasady dotyczy to przejazdu w drugiej klasie- można dopłacić różnicę do klasy pierwszej. Niektóre pociągi mogą być wyłączone z możliwości korzystania z ulg. 

    Czytaj więcej: Przejazdy- 2 w roku z ulgą 37%