Korzystny wyrok SO w Kielcach w sprawie o „dezubekizacji”

Opublikowano: czwartek, 23 styczeń 2020

Sąd Okręgowy w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 27 listopada 2019r. wydał – (Sygn. akt: V U 2356/19) – korzystny wyrok dla odwołującego się od decyzji Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2017 roku.

Wyrok SO w Kielcach

Wznowienie pikiety pod Sądem Okręgowym

Opublikowano: czwartek, 16 styczeń 2020

W dniu 16.01.2020r. ZBF SOP wznowił organizację pikiety pod Sądem Okręgowym na ul. Płockiej 9. Pikiety będą się odbywały w każdy czwartek, w godz. 7.50 - 9.00. Wszystkich chętnych i mobilnych, zachęcamy do udziału w pikietach. Im więcej osób będzie brało w nich udział, tym bardziej będziemy zauważeni przez sędziów odpowiedzialnych za rozpatrywanie naszych odwołań.

Przekazywanie spraw w teren. Koniec "samowoli" Sądów Okręgowych

Opublikowano: środa, 15 styczeń 2020

OD 7 listopada 2019 r. nie ma już możliwości przekazywania spraw emerytów ZER w teren w oparciu o art. 44  KPC- poniżej aktualna treść art. 461 KPC   a w szczególności par 2 prym .   

Art. 461. § 1. Powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. § 1 1 . Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Czytaj więcej: Przekazywanie spraw w teren. Koniec "samowoli" Sądów Okręgowych