Wygrana sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Opublikowano: piątek, 02 październik 2020

 

                                                                                                                                        Chełm, dn. 02.10.2020r.

                                                            KOLEŻANKI I KOLEDZY

 

Informuję wszystkich zainteresowanych, że po 3 – letnich bojach, w dniu 02.10.2020r. WYGRAŁEM sprawę o przywrócenie emerytury w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, po uprzednim wygraniu apelacji w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w związku z zażaleniem na przewlekłość postępowania w mojej sprawie.

Pani Sędzia orzekła, że moje odwołanie JEST W PEŁNI ZASADNE i nakazała przywrócenie należnej mi emerytury w pełnej wysokości, mam nadzieję, że z pełnymi odsetkami.

Uznano w pełni moje argumenty, że nie służyłem tzw. „totalitarnemu państwu”, bo takiego bytu  nie było, a także, że ukończenie szkół resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych –  Wyższej Szkoły Oficerskiej w Legionowie i Akademii Spraw Wewnętrznych, nie świadczy o służbie totalitarnemu państwu.

Wzięto pod uwagę moją służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, w pionie kontroli ruchu granicznego oraz późniejszą w Straży Granicznej, także w tym pionie.

Sąd uznał że Ustawa jest niekonstytucyjna i sprzeczna z prawem międzynarodowym, wziął także pod uwagę ostatnią uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020r. w tej sprawie.

Mam nadzieję że  w końcu wygramy nasze dobre imię i odzyskamy zrabowane środki finansowe, chociaż pewnie czekają nas jeszcze kolejne sprawy w trybie odwoławczym przez Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Szczegóły orzeczenia przedstawię po uzyskaniu pisemnego wyroku.

Pozdrawiam

były Z-ca Dyr. Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej ppłk w st. spocz. Zbigniew Jakubowski

 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dotyczące tzw. "ustawy dezubekizacyjnej"

Opublikowano: środa, 16 wrzesień 2020

Pierwsza poważna wygrana w walce o powrót do społeczeństwa.

Dziękujemy bardzo Sędziom Sądu Najwyższego.

Staniemy się ludźmi wyjętymi spod bezprawia?

                                                                                                 Marian Kasiński

Poniżej link do video z rozprawy przed Sądem Najwyższym. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=332430384642871&ref=watch_permalink

Komunikat Sądu Najwyższego.

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=392-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

Najnowsze informacje o rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego w sprawie "ustawy dezubekizacyjnej".

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/dezubekizacja-sad-najwyzszy-wydal-wyrok/ygwhn26,79cfc278

Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" ponownie przesunięta

Opublikowano: piątek, 11 wrzesień 2020

Jak wynika z informacji zamieszczonej w wokandzie Trybunału Konstytucyjnego, wyznaczono nowy termin rozprawy w sprawie o sygn. akt P 4/18 na dzień 06 października 2020 r. (wtorek), godz. 11.00.

Poniżej link do aktualnego artykułu Mateusza Baczyńskiego z Onetu na temat ustawy:

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/newsletter-onetu-mateusz-baczynski-dlaczego-pis-nie-chce-wziac-odpowiedzialnosci-za/ynb7124,79cfc278

oraz Andrzeja Stankiewicza z Onetu:

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/stankiewicz-dezubekizacja-w-trybunale-przylebska-ma-problem-zeby-spelnic-oczekiwania/rqk9x7h,79cfc278

 

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym przerwana do 11 września 2020 roku

Opublikowano: wtorek, 18 sierpień 2020

W dniu 18 sierpnia 2020r. odbył się po miesięcznej przerwie dalszy ciąg rozprawy dotyczącej tzw. ustawy dezubekizacyjnej. W rozprawie udział wzięli: ze strony Trybunału - pełny skład sędziów (15 osób),   ze strony sejmu poseł Marek Ast i  Arkadiusz Mularczyk oraz dwóch przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości.

W trakcie rozprawy okazało się, że sędziowie mieli wiele wątpliwości, co do zapisów w rozpatrywanej ustawie. Posłom oraz prokuratorom zadawano szereg pytań, na które, przy ich uszczegółowieniu pytani albo nie umieli odpowiedzieć, albo mieli duże trudności z właściwą odpowiedzią na zadane pytanie, wielokrotnie odpowiadając wymijająco. Najczęściej zasłaniali się tzw. „sprawiedliwością społeczną” nie potrafiąc ustalić, gdzie jest granica tej sprawiedliwości. Zadający pytanie stwierdził, iż postępując w ten sposób, tak być może, że w przyszłości będzie się jeszcze „coś odbierać” w ramach dezubekizacji, bo ktoś stwierdzi, że jeszcze za mało uczyniono w tym zakresie.

Padło także pytanie, że po zmianie ekipy rządzącej może się zdarzyć, że czas pomiędzy 2015 rokiem i 2023 może zostać uznany za czasy państwa totalitarnego, to czy będzie należało postąpić w ten sam sposób z poszczególnymi grupami osób tzn. stosując odpowiedzialność zbiorową za błędy jednostek.

Innym trudnym pytaniem było podanie definicji „państwa totalitarnego”, ponieważ nigdzie nie została ona wyjaśniona w stosunku do Polski sprzed 1989 roku. Stwierdzenie to jest głównym motywem przewodnim w formułowaniu Art. 13a, b i c gniota ustawowego jakim stała się ustawa z dnia 18 lutego 1994r. Okazuje się, że jest to stwierdzenie stworzone i używane na potrzeby IPN-u dla realizacji tego aktu prawnego, aby nie było problemów i skomplikowanego uznawania osoby za powiązania z poprzednim „przestępczym” systemem.

Znamiennym dla przyszłej decyzji w sprawie ustawy może być ostatnie z pytań zadane przez Julię Przyłębską przedstawicielom sejmu i prokuratury, które brzmi następująco: czy ustawa pozbawia prawa do świadczenia emerytalnego, czy zmienia wysokość tego świadczenia?

Rozprawa została zakończona po ponad dwóch godzinach przez Prezes Julię Przyłębską, która stwierdziła, że dalszy ciąg rozprawy odbędzie się w dniu 11 września 2020r. o godzinie 11­­00­­.

Bogdan Piesto

Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" ponownie przesunięta

Opublikowano: niedziela, 19 lipiec 2020

W dniu 15 lipca 2020 roku w TK rozpoczęto rozpatrywanie ustawy zwanej "dezubekizacyjną". Po niespełna godzinie rozpatrywania rozprawę przesunięto na dzień 18 sierpnia 2020 roku (wtorek) na godz.11.00.