Pismo do Komendanta Głównego Straży Granicznej

Opublikowano: poniedziałek, 16 marzec 2020

Sąd w Rybniku nie czeka, lecz orzeka!!!

Opublikowano: sobota, 14 marzec 2020

W dniu 12.03.2020 r. Sąd w Rybniku rozpatrzył kolejne sprawy funkcjonariuszy represjonowanych ustawą z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…… . Monitorowane przeze mnie sprawy zakończyły się wyrokami oczekiwanymi przez emerytowanych funkcjonariuszy. Uzasadnienia wyroków poprzedzone są wnikliwą analizą akt przez sędziów oraz zbadaniem drogi służbowej represjonowanych funkcjonariuszy. Jako osoba postronna, ale zainteresowana przebiegiem każdej sprawy, wiele się od sędziów uczę.

Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" przesunięta

Opublikowano: środa, 11 marzec 2020

Uwaga!!!
Biuro Służby Prawnej TK w dniu dzisiejszym przesłało pismo, w którym poinformowało Przewodniczącego
FSSM RP o wyznaczeniu nowego terminu rozprawy w sprawie o sygn. akt P 4/18 na dzień 21 kwietnia 2020 r. (wtorek), godz. 11:00.
Bogusława Łukasiewicz FSSM RP

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach dla funkcjonariusza WOP - SG

Opublikowano: wtorek, 10 marzec 2020
W dniu dzisiejszym tj. 5 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach w sprawie sygn. III U 521/19 przywrócił świadczenia emerytalno-rentowe byłemu funkcjonariuszowi Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Na uwagę zasługuje ciekawe uzasadnienie. Sąd Okręgowy w Suwałkach na wstępie zaznaczył, że decyzje emerytalna i rentowa oraz przepisy, na podstawie, których je wydano naruszają tak wiele zasad wynikających z Konstytucji RP i prawa międzynarodowego, że nie jest w stanie w krótkim ustnym uzasadnieniu wymienić ich wszystkich. Sąd suwalski podkreślił, że Polska nadal jest członkiem Unii Europejskiej i unijny porządek prawny, w tym m.in. Karta Praw Podstawowych, jest częścią naszego porządku prawnego. W przypadku sprzeczności przepisów prawa polskiego z przepisami prawa unijnego, prymat mają przepisy wspólnotowe. Zdaniem Sądu ważnym argumentem uzasadniającym zmianę zaskarżonych decyzji jest naruszenie godności ludzkiej, która jest wartością niezbywalną. A ustawa obniżająca świadczenia pozbawia godności osoby nią dotknięte. Osoby te zostały pozbawione środków do życia i uznano je za przestępców. W ocenie Sądu odebranie świadczeń emerytalno-rentowych stanowi karę, która nie ma żadnego uzasadnienia.
Dodając od siebie, wyrok ten, przy negatywnym wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym daje argumenty do próby przekonania innych sądów o konieczności stosowania regulacji unijnych.
Damian Sucholewski

‎ Dwa sądy dwa spojrzenia na sprawę represjonowanych!!!

Opublikowano: środa, 04 marzec 2020

Wczoraj 3.03.2020 r. byłem na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Bielsku Białej, obserwowałem dwie sprawy osób represjonowanych Ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy….. i ich rodzin z dnia 16.12.2016 r. Sąd uporządkował akta dopytując się odwołujących od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego o szczegóły ich drogi odwoławczej i oto czy występowali również na drogę administracyjną na podstawie art. 8a nowelizacji ustawy zaopatrzeniowej z dnia 16.12.2016 r. po czym stwierdził, że dalsze procedowanie odracza z terminem urzędowym do dnia 30.03.2020 r. z uwagi na zapowiedzianą rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 17.03.2020 r. w sprawie zapytań sądu okręgowego w Warszawie.

Czytaj więcej: ‎ Dwa sądy dwa spojrzenia na sprawę represjonowanych!!!