Sąd powinien odwiesić sprawę "dezubekizacyjną” wobec przewlekłości TK oraz uchwały SN

Opublikowano: poniedziałek, 15 luty 2021

Wejdź na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-sad-powinien-odwiesic-sprawe-dezubekizacyjna

 

Pismo Prezesa Stowarzyszenia do ZER MSWiA

Opublikowano: poniedziałek, 28 grudzień 2020

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA pomaga emerytom i rencistom niezdolnym do samodzielnej egzystencji

Opublikowano: piątek, 18 grudzień 2020

Kontakt do Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA w Warszawie oraz adresy Zespołów w poszczególnych miastach Polski umieszczone są w zakładce "SOCJALNE"

Czytaj więcej: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA pomaga emerytom i rencistom niezdolnym do samodzielnej egzystencji

Uchwała Sądu Najwyższego wraz z Uzasadnieniem w sprawie "służby na rzecz totalitarnego państwa".

Opublikowano: środa, 09 grudzień 2020

Sygn. akt III UZP 1/20
                                                                                    UCHWAŁA
                                                                  składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
Dnia 16 września 2020 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
     Prezes SN Józef Iwulski (przewodniczący)
     SSN Bohdan Bieniek (sprawozdawca, uzasadnienie)
     SSN Jolanta Frańczak
     SSN Halina Kiryło (sprawozdawca)
     SSN Maciej Pacuda SSN Piotr Prusinowski
     SSN Krzysztof Staryk

     Protokolant Tomasz Bakalarz
     z udziałem Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w W., delegowanego do Prokuratury Krajowej Bartłomieja   Szyprowskiego

     w sprawie z odwołania A. T. od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich o wysokość świadczenia, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 16 września 2020 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w (…) postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt III AUa (…), przekazanego do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt III UZP 11/19

Czytaj więcej: Uchwała Sądu Najwyższego wraz z Uzasadnieniem w sprawie "służby na rzecz totalitarnego państwa".

Kolejne Pozytywne Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie.

Opublikowano: niedziela, 15 listopad 2020

W dniu 13 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał sprawę sygnatura akt XIII 1U 12049/18 o wysokość emerytury obniżonej ustawą z 2016 r. Była to  czwarta sprawa rozpatrywana przez ten Sąd z powództwa członka naszego Stowarzyszenia. Tym razem dotyczyła byłego kontrolera i st. kontrolera GP WOP Warszawa-Okęcie oraz słuchacza WSO w Legionowie a następnie funkcjonariusza Straży Granicznej. Sąd w tym dniu uzupełnił dotychczas zgromadzone materiały poprzez przesłuchanie Powoda na temat zadań faktycznie wykonywanych jako kontroler ruchu granicznego i słuchacz WSO. Możliwość zadawania pytań miał także pełnomocnik ZER, który wnioskował między innymi o dodatkowe wystąpienie - opinię z IPN ale komplet dokumentów, stosowną dyskietkę Sąd posiada od ponad roku. Sąd uznał że dokonał  indywidulnej oceny  czynności realizowanych przez konkretnego żołnierza i  nie znalazł podstaw do  obniżenia świadczeń w oparciu o ww. ustawę , wskazał także że brak stanowiska TK zmusza Sąd do oceny niektórych przepisów ustawy w kontekście regulacji konstytucyjnych. Sąd prowadził rozprawy z wykorzystaniem łączności internetowej pomiędzy stronami ale jak Powód występuje bez profesjonalnego obrońcy to z reguły niezbędne jest jego przybycie do Sądu i w tym przypadku tak było . Wyrok ten potwierdza że uchwała SN  z 16 września jest brana pod uwagę przez Sądy Okręgowe. Jak dotychczas  prawdopodobnie tylko kilka orzeczeń wydały Sądy Apelacyjne, wiem o dwóch pozytywnych.

Andrzej Adamczyk.

Czytaj więcej: Kolejne Pozytywne Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie.