Apel generałów i admirałów RP

Opublikowano: niedziela, 01 listopad 2020
My, generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju. W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne.
Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji. Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi. Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar. Mamy prawo, aby przestrzec przed tragicznymi konsekwencjami gdyż nie chcemy aby taka sytuacja powtórzyła się kiedykolwiek w Polsce.

Apelujemy do:

- rządzących, posłów i senatorów, aby uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych   rozwiązań, 

- policjantek, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, aby działali zawsze zgodnie z prawem, pamiętając, że służą społeczeństwu. Niech słowa przysięgi żołnierskiej i rot ślubowań, które składaliśmy - „ …ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli,  nawet z narażeniem życia…” towarzyszą we wszelkich Waszych działaniach,

- organizatorów i uczestników protestów o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego. Nie atakujcie policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych - oni nie są waszymi wrogami. Nie prowokujcie i nie dajcie się sprowokować a dobro zawsze zwycięża,

- autorytetów politycznych, moralnych i społecznych o odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i do wypracowania kompromisu, który uspokoi nastroje społeczne. Należy przyjąć rozwiązania akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, chroniąc je przed
  dramatyzmem pandemii.

Czytaj więcej: Apel generałów i admirałów RP

Ogłoszenie orzeczenia TK w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" odwołane

Opublikowano: poniedziałek, 19 październik 2020

Jak wynika z informacji zamieszczonej w wokandzie Trybunału Konstytucyjnego, nie wyznaczono nowego terminu ogłoszenia orzeczenia w sprawie o sygn. akt P 4/18. Należy domniemywać się, że Julia Przyłębska, która przewodniczy składowi orzekającemu nie zdecyduje się ogłosić orzeczenia dopóki nie będzie miała pewności, że jego wynik będzie zgodny z jej oczekiwaniami.    

https://tvn24.pl/polska/ustawa-dezubekizacyjna-trybunal-konstytucyjny-odwolal-wydanie-orzeczenia-w-jej-sprawie-4725142

https://tvn24.pl/polska/trybunal-konstytucyjny-losy-ustawy-dezubekizacyjnej-julia-przylebska-zwleka-z-decyzja-4689729

 

Ogłoszenie orzeczenia TK w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" przesunięte

Opublikowano: poniedziałek, 12 październik 2020

Jak wynika z informacji zamieszczonej w wokandzie Trybunału Konstytucyjnego, wyznaczono nowy termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie o sygn. akt P 4/18 na dzień 20 października 2020 r. (wtorek), godz. 11.00.

List otwarty byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych RP do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opublikowano: czwartek, 08 październik 2020

13 października 2020r. Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Opublikowano: wtorek, 06 październik 2020

W dniu dzisiejszym w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym uczestniczący przedstawiciele Sejmu oraz Prokuratura Generalnego podtrzymali swoje stanowiska, stwierdzając, że ustawa tzw. dezubekizacyjna jest zgodna z Konstytucją. Prezes TK uznała sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do wydania orzeczenia i zamknęła rozprawę. Poinformowała, że ogłoszenie orzeczenia nastąpi w dniu 13 października 2020r. o godzinie 12.00.