Głosowanie 12 lipca 2020r.

Opublikowano: poniedziałek, 06 lipiec 2020

…Chcę Was, proszę Państwa, przekonać, że zadbam również o Wasz interes…

…powiedział Rafał TRZASKOWSKI w wywiadzie dla Przeglądu.

Negatywne stanowisko Rządu Premiera Morawieckiego w sprawie zmiany ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Opublikowano: piątek, 03 lipiec 2020

          W dniu 26 czerwca 2020r. do Marszałka Sejmu wpłynęło stanowisko rządu dotyczące poselskiego projektu spisanego na druku nr 100. Stanowisko Rządu zostało wyrażone negatywną opinią w końcowym sformułowaniu jego pisma  do Marszałka Sejmu.

Dokumentacja dotycząca przebiegu legislacyjnego poselskiego projektu ustawy o zmianie „ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,…”  i opinie zainteresowanych instytucji zawarta jest na stronie sejmowej:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=100

Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" ponownie przesunięta

Opublikowano: poniedziałek, 25 maj 2020

Jak wynika z informacji zamieszczonej w wokandzie Trybunału Konstytucyjnego, wyznaczono nowy termin rozprawy w sprawie o sygn. akt P 4/18 na dzień 15 lipca 2020 r. (środa), godz. 1100.

29 rocznica powołania Straży Granicznej

Opublikowano: sobota, 16 maj 2020

List do Komendanta Głównego SG z okazji 29 rocznicy powołania Straży Granicznej

Opublikowano: sobota, 16 maj 2020