STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO ,, ODROCZONE ‘’

Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020

W dniu 19 lutego 2020 roku odbyła się rozprawa w Sądzie Najwyższym   w związku  pytaniami Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zadanymi w sprawie Aleksego T  III UZP 11/19 . SA pytał : 1) czy samo formalne stwierdzenie że ktoś pełnił służbę w jednostkach określonych w art. 13 b ust.1 ustawy emerytalnej jest wystarczające do uznania że była to służba dla państwa totalitarnego bez indywidualnej oceny  czynów osoby pod kątem naruszania podstawowych praw i wolności , 2) w przypadku uznania że formalna przynależność  wystarczy to czy można ponownie obniżyć świadczenia osobie , która miała je już obniżone ustawą z 2009 r.

Sąd Najwyższy w składzie 3-y osobowym  ( Z Myszka, Z Korzeniowski, K Rączka ) stosunkiem głosów 2:1 wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia w powiększonym składzie .

W krótkim omówieniu decyzji Przewodniczący składu a zarazem referent sprawy przekazał  że uzasadnia to stopień skomplikowania sprawy oraz fakt że jednak Trybunał Konstytucyjny zdecydował się rozpoznać sprawę tej ustawy w nieodległym już terminie  17-03-2020 r.. Z powyższego wynika że SN  zajmie stanowisko   w składzie 7-o osobowym jeśli będzie to niezbędne dopiero po wyroku TK.

                                                                                                                             Andrzej Adamczyk    20-02-2020 r.

Zawieszenie protestu pod Sądem Okręgowym na ul. Płockiej

Opublikowano: sobota, 08 luty 2020

W związku z wyznaczeniem w dniu 17 marca 2020r. rozprawy w TK, dotyczącej zgodności tzw. "ustawy dezubekizacyjnej" z KONSTYTUCJĄ RP, zawieszony został protest w postaci pikiety pod Sądem Okręgowym na ul. Płockiej. O ewentualnych dalszych formach protestu będzie przekazana informacja w kolejnych komunikatach.

Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" w TK

Opublikowano: czwartek, 06 luty 2020

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa       P 4/18

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 17 III 2020 godz.: 12.30

Czytaj więcej: Rozprawa w sprawie ustawy "dezubekizacyjnej" w TK

Pikieta w dniu 06.02.2020r.

Opublikowano: czwartek, 06 luty 2020

Poniżej zamieszczone są zdjęcia z dzisiejszej (06.02.2020r.) - cotygodniowej pikiety pod Sądem Okręgowym na ul. Płockiej. W pikiecie udział wzięło ok. 30 osób, z czego emerytów WOP/SG reprezentowało 6 osób. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich chętnych w każdy czwartek w godz. 7.50 - 9.00.

         

    

    

Orzeczenia NSA oddalające skargi kasacyjne MSWiA

Opublikowano: wtorek, 04 luty 2020

I OSK 1464/19 - Wyrok NSA z 13.12.2019r. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1FC57FB7A

I OSK 2114/19 - Wyrok NSA z 12.12.2019r. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2C7D69FA5

I OSK 1895/19 - Wyrok NSA z 13.12.2019r.                http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA01BB4728

I OSK 1976/19 - Wyrok NSA z 12.12 2019r.                http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9282F9B001

I OSK 1924/19 - Wyrok NSA z 12.12.2019r.                http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A80CB9F64E

I OSK 1424/19 - Wyrok  NSA  z  13.12.2019r.                http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8D6737596E

I OSK 610/19 - Wyrok  NSA  z  13.12.2019r.                  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0142DDC89B

I OSK 1711/19 - Wyrok  NSA  z  12.12.2019r.               http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0462ED8373

I OSK 1654/19 - Wyrok  NSA  z  12.12.2019r.               http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/66B77FF286

I OSK 1631/19 - Wyrok  NSA  z  12.12.2019r.                http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8FF2E575CF